Medya

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras: Yavuz Sultan Selim "Bundan sonra halife benim" dememiştir

30 Temmuz 2020 07:48

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, hilafet kurumunun geri getirilebileceğine inanmanın hilafetin anlamını ve gerçek mahiyetini bilmemenin bir sonucu olduğunu belirterek, "Osmanlı tarihine dair okul kitaplarından öğrendiğimiz “popüler bilgi”lerden biri Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim’in burada son Abbasi halifesinden halifelik unvanını törenle devraldığı rivayetidir. Osmanlı hilafetinin başlangıcı bu olaya dayandırılır. Ne var ki Bugünün Osmanlı tarihçileri söz konusu rivayetin gerçeği yansıtmadığı konusunda ittifak ediyorlar." diye yazdı.

İbrahim Kiras, Mısır'ı fethedip, Abbasi halifesini alıp İstanbul'a getiren Yavuz Sultan Selim'in "Bundan sonra halife benim" demediğini, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Osmanlı'da halifelik konusunun unutulduğunu işaret ederek, "Osmanlı padişahlarının halife unvanına sahip oldukları ancak 19. Yüzyıl başlarında yeniden hatırlandı. İlk olarak Küçük Kaynarca Antlaşmasının müzakeresi sırasında Rus tarafına Osmanlı padişahının Kırım Müslümanlarının dini lideri olduğunun ispatı amacıyla bu hususun gündeme getirildiği söyleniyor. Sonraki yıllarda ise özellikle İngiltere’ye karşı sömürge ülkelerindeki Müslümanlarla irtibat için padişahların halifelik unvanı öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla cumhuriyetin ilk yıllarındaki “hilafetin kaldırılması” kararı da her şeyden önce bir dış politika tercihini yansıtmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...