Eğitim

Kapatılan okulların öğrencilerine YÖK’ten duyuru

Harp okulları bünyesindeki fakülte, yüksek okul ve astsubay meslek yüksek okullarında kayıtlı öğrencilerin tercihleri alınmaya başlandı

22 Eylül 2016 20:28

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin tercihlerini 22-26 Eylül tarihleri arasında YÖK’ün internet adresinden yapabileceğini açıkladı. İşte YÖK'ün yapmış olduğu açıklamanın tamamı:

"Bilindiği üzere 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesinde Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden askeri öğrencilerin üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilmesi ve 30 Ağustos 2016 tarihi itibariyle mezun olacak askeri öğrencilerin  üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilmesi hususunda Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

Bu yetkilendirme üzerine hemen çalışmalarına başlayan YÖK, bu kapsamdaki öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esasları 08.09.2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu usul ve esaslara göre askeri yükseköğretim kurumlarından 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının YÖK tarafından belirlenen koordinatör üniversite tarafından düzenleneceği; kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrencilerin ise yükseköğretim kurumlarına “YÖK tarafından merkezi olarak yerleştirileceği” belirtilmiştir.

Bu öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen YÖK, yerleştirme işlemlerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin öğrencileri mağdur etmemesi için harekete geçerek, tarihinde ilk kez kurum olarak  merkezi yerleştirme işlemi yapacaktır.

Bu bağlamda 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı KHK ile kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarının öğrencileri (yaklaşık 7000 öğrenci) Türkiye'deki diğer yükseköğretim kurumlarına YÖK tarafından yerleştirilecektir.

YÖK, bu öğrencilerden halen tutuklu durumda bulunanların yerleştirilme işlemlerine ilişkin ilgili kurumlara bir yazı göndererek görüş sorulmasına da karar vermiştir.    

Tercihler başladı

Öğrenciler    tercihlerini,  22 - 26    Eylül    2016    tarihleri arasında YÖK’ün https://yoksis.yok.gov.tr/TS  internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve e-devlet kapısı şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemi, 26 Eylül 2016 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir. Öğrencilerin tercih işleminde e-devlet şifresi de isteneceğinden, bu öğrencilerin e-devlet şifrelerinin bulunması gerekmektedir.

Öğrenciler, YÖK’ün  https://yoksis.yok.gov.tr/TS  internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin, tercihlerinin YÖK’e ulaştığından emin olmaları için ekranda "Tercihleriniz YÖK’e bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "tercih süresi" içerisinde  https://yoksis.yok.gov.tr/TS  internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. "Tercih Süresi" tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik / düzeltme yapılamayacaktır.

Öğrenciler tercih sırasında yayımlanacak başvuru esaslarını da dikkate alarak alanlarında 30 tercih yapabilecektir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında aynı isimli önlisans programlarına yerleştirildiğinden, Hava Trafik Kontrol önlisans programlarındaki öğrenciler de Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol önlisans programına yerleştirildiğinden tercih yapmayacaktır.

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş öğrenciler, YÖK tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacaklardır. Bu öğrencilerin diplomaları belirlenen koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma gelmiş öğrenciler tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesi iptal edilecektir.