Politika

Kapatılan beldeler de seçime girebilecek

YSK, kapatılması öngörülen 862 belediyenin 29 Mart'taki yerel seçimlere katılabileceği kararına vardı.

24 Aralık 2008 02:00

YSK, kapatılması öngörülen 862 belediyenin 29 Mart'taki yerel seçimlere katılabileceği kararına vardı.YSK, ayrıca son bir yılda seçmen sayısındaki artışını 18 yaşını dolduran herkesin otomatik olarak seçmen olmasına bağladı.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatılması öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayımının iptali için öngörülen süre içinde dava açanların yerel seçime katılabileceklerine ilişkin kararını açıkladı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Anayasa Mahkemesinin 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile ilgili kararı ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin bu kanuna dayanak olarak çıkarılan genelgenin iptaline ilişkin kararı doğrultusunda, nüfusu 2 binin altına düştüğü için kapatılması öngörülen belde belediyelerinin seçime belde olarak katılacaklarına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına Danıştay kararında öngörülen süre içinde iptal davası açan, 5747 Sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 22 Mart 2008'den önce nüfusu 2 binin üzerine çıkan ve turizm öncelikli yöreler listesinde olduğu saptanan belde belediyelerinin bu seçime katılabilecekleri kaydedildi.

Dava açan beldelerle ilgili Danıştay kararında öngörülen süre içinde dava açıldığına dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesi gerektiği de belirtildi.

YSK, ayrıca bu beldelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri için sadece bu belediyelerle sınırlı olarak adaylıklarını koyacak kamu görevlileri, TSK mensupları ve kamu görevlilerinden emeklilik suretiyle aday olacakların adaylıklarını en geç 31 Aralık 2008 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar bildirmeleri gerektiğine karar verdi.

Karara göre, görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 31 Aralık 2008 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekecek. 

Anayasa Mahkemesi YSK'ya sert çıktı

Erdoğan: İkinci Anayasa mahkemesi daha çıktı

Kararda, "5747 Sayılı yasanın eki (44) sayılı listede adı yazılı olup da 5747 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılan belediyelerde seçimlerin 5393 sayılı kanunun 12/2 maddesi uyarınca yeni durumlarına göre yapılmasına YSK'ca karar verilmiştir" denildi.

6 milyon seçmen açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sayısındaki artışın "halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29 Mart 2009'a kadarki 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran ve dolduracak olan 2 milyona yakın seçmenin yanı sıra daha önce kendi iradesiyle yazılmayan seçmenin yasa değişikliği sonucu kütüklere resen yazılmasından kaynaklandığı" bildirildi.

YSK'nın bugünkü toplantısının ardından seçmen sayısındaki 6 milyon artışla ilgili iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, seçmen kütüklerinin seçim takviminin el verdiği ölçüde daha uzun süreli olarak yeniden askıya çıkarılacağı belirtildi.

Bu askı süresinde vatandaşların ve siyasi partilerin ilgili seçim hukukunun ana esaslarından olan itiraz ve şikayet haklarını kullanmaları halinde kütüklerdeki hataların seçim kurullarınca giderileceği ifade edilen açıklamada, yetkili seçim kurullarının da resen bu hususta düzeltme işlemi yapacağı vurgulandı.

"Askıya çıkarılan seçmen kütüğünde bir kişiye birden fazla TC Kimlik Numarası verildiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır" denilen açıklamada, ayrıca sistemin alt yapısını doğru işleyebilmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık idaresi görevlilerinin de askı süresinde aralıksız çalışacağı kaydedildi.

Seçmen sayısındaki artışın "halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29 Mart 2009'a kadarki 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran 2 milyona yakın seçmenin yanı sıra daha önce kendi iradesiyle yazılmayan seçmenin yasa değişikliği sonucu kütüklere resen yazılmasından kaynaklandığına" yer verilen açıklamada, "Kurulumuzun bugüne kadar olduğu gibi 29 Mart'ta yapılacak seçimlerin de adil ve doğru yapılmasını teminen üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğinden kuşku duyulmamalıdır. Eleştirilerin doğruya ulaşmada faydalı olduğu kuşkusuzdur, ancak bu eleştiriler yapılırken uzun deneyimler sonucu oluşturulan kurumların yıpratılmaması gerektiği de unutulmamalıdır" denildi.

Salman Kurtulan ve Cemil Bayık seçmen kütüğünden çıkarıldı

YSK ayrıca bazı basın yayın organlarında yer alan "dağdaki teröristlerin seçmen kütüğünde yer aldığı"na ilişkin haberler üzerine Salman Kurtulan ve Cemil Bayık ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda, ilgili kişilerin belirtilen yerleşim yeri adresinin silindiğini ve seçmen kütüğünden çıkarıldıklarını bildirdi.

YSK'dan yapılan açıklamada, seçmen kütüğünün oluşturulması amacıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan veri tabanı ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler konusunda kurul ve il, ilçe seçim kurullarınca yapılan araştırma ve incelemelerin sonuçları da yer aldı.

"Bir evde 79 seçmen" başlıklı haberle ilgili yapılan araştırmada Çukurova Huzurevleri Mahallesi'ndeki adresin bir öğrenci yurdu olduğu, burada barınanlardan 8'i dışındakilerin haberde belirtilen adreslerinin diğer adresleri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yurtta şu anda 2 kişinin kaldığı, 69 öğrencinin ise yurttan ayrılmaları ve yerleşim yeri adreslerinin bulunması nedeniyle diğer adreslerinin eski adres olarak kapatıldığı, yerleşim yeri adresi olarak beyanda bulunan diğer 8 öğrencinin ise belirtilen adreste kalmadıkları soruşturma sonucunda tespit edildiğinden, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67'nci maddesi çerçevesi uyarınca da Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulunulduğu tespit edilmiştir" denildi.

Çeşitli basın organlarında yer alan, "dağdaki teröristlerin seçmen kütüğünde yer aldığı"na ilişkin haberlerin de incelendiği belirtilen açıklamada, "Salman Kurtulan ve Cemil Bayık ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda ilgili kişilerin belirtilen yerleşim yeri adresi silinmiş ve seçmen kütüğünden çıkarılmışlardır" denildi.

13 Ocak 2007'de öldürülen terörist 1981 doğumlu Mercan Kara'nın seçmen kütüğünde kaydının bulunmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, Uludere İlçesi seçmen kütüklerinde 1940 ve 1985 doğumlu Mercan Kara adlı iki kişinin yer aldığı, 1985 doğumlu Mercan Kara'nın yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulunca seçmen listesindeki kaydının silindiğin tespit edildiği duyuruldu.

DTP Milletvekili Hasip Kaplan'ın TBMM'de yaptığı bir konuşmada "Sur İlçesinde Polis Okulunun 800 öğrencisinin örgütlü olarak kayıt yaptırdığı" iddiasının da incelendiği belirtilen açıklamada, Sur İlçesi sınırlarında 825 öğrenci kapasiteli polis okulu bulunduğu, YSK'nın güncelleştirme genelgesindeki seçmen niteliği taşıyan öğrencilerle ilgili hükümler doğrultusunda, polis okulu öğrencilerinin okullarından aldıkları öğrenim belgeleriyle yaptıkları başvurular üzerine, işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

"49 yıl önce ölen bir kişinin seçmen olduğu" şeklindeki haberle ilgili incelemede, 49 yıl önce ölen Sevgi Özılgın'ın ölüm olayının bildirilmemesi nedeniyle nüfus kayıtlarında sağ göründüğü ve seçmen listesinde isminin bulunduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin babasının ilgili nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi üzerine 16 Aralık 2008'de bu kişinin ölümünün nüfus kaydına işlendiği ve seçmen kütüğünden çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "15 yıl önce ölen kişinin seçmen listesinde olduğu" haberlerinin de araştırıldığı kaydedilen açıklamada, Serap Şanlı adında 1970 ve 1967 doğumlu iki ayrı kişinin olduğu, yapılan sorgulamada 1967 doğumlu Serap Şanlı'nın 1968'de öldüğü ve kaydının kapatıldığı, 1970 doğumlu Şanlı'nın ise sağ olduğunun tespit edildiği, TC kimlik numarasının tekliğinin esas olduğu ve her iki Serap Şanlı'nın da ayrı ayrı kimlik numarası bulunduğu bildirildi.

"Hayali seçmen" başlıklı haberlerde bazı seçmenlerin kaydının sahte olduğu iddiaları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda da, yanlışlıkların giderildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Anayasal görevi seçimleri dürüstlük ve güven içinde yaptırmak olan Yüksek Seçim Kurulu, seçimin dürüstlüğüne ilişkin tüm önlemlerini alarak güncelleştirme işlemi sonrası kesinleştirilecek seçmen kütüğü ile mahalli idareler genel seçimlerini yapacaktır" denildi.