Ekonomi

KAP - Ziraat Bankası'ndan "teminatlı menkul kıymet" ihracı

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Ziraat Bankası yurtdışında 2

14 Kasım 2018 10:46

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Ziraat Bankası yurtdışında 2.5 milyar dolar tutara kadar portföyündeki kredilerin teminat olarak kullanılacağı teminatlı menkul kıymet ihracı kararı aldı.
Ziraat Bankası\'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada, program kapsamında kredilerin teminat olarak kullanılacağı varlık teminatlı menkul kıymet veya ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edileceği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
\"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında 2.5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ve/veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, Bankamız portföyünde yer alan kredilerden ihraç edilecek tahvile teminat oluşturmak üzere teminat havuzu oluşturulması ve havuzun yönetimi, satışların yurtiçinde halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, yurtdışında ise halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınması, ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının ve vadesinin tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) ihraç programı kurulması ve program kuruluşu ve ihraç sürecinde varsa düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşu, teminat sorumlusu da dahil olmak üzere sürece dahil olacak ilgili kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışlarının belirlenmesi ve onaylanması, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilgili sözleşmelerin imzalanması, diğer işlemlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir