Yaşam

Kantinde çalışanlardan sabıka kaydı istenecek   ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 17:57

-Kantinde çalışanlardan sabıka kaydı istenecek   ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Milli Eğitim Bakanlığının Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler hem okul aile birliklerinde görev alamayacak hem de okul kantinlerinde çalıştırılmayacak.  Ayrıca bugüne kadar salon, açık alan ve otopark olarak kiraya verilen yerlerin sözleşmeleri sözleşme bitim tarihinden itibaren yenilenmeyecek. Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlardaki okul aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmelikte birliklerin kuruluş, işleyiş, seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle kampanya ve kurslardan sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, harcanması ve denetlenmesine dair usullere yer veriliyor. Okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, okulun ve maddi imkanı yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarının da karşılamak amacıyla kurulan birliklerin görev ve yetkileri de yönetmelikte yer aldı. Yönetmelikle okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler yaptırdıkları okulun, birliklerine tabii üye olurken, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin yanı sıra 18 yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam edenler de birliğin tabii üyeleri olabiliyor. -Birlikler, kayıt döneminde kayıt parası toplayamayacak- Okul aile birliklerinin gelirlerine de yer verilen yönetmelikte birliklerin gelirlerinin arasında ayni, nakdi, şartlı, şartsız bağışlarla yardımların geldiği belirtildi. Yönetmelikte, ''Birlikler velileri hiçbir suretle bağış yapmaya zorlayamaz. Okul kayıt döneminde yardım ve bağış toplayamaz, ayrıca Bakanlıkça yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edemez'' ifadelerine yer verildi. Yönetmelikle okul aile birliklerinin gelirleri arasına kamu kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde öğretim yapıldığı saatler dışında gerçekleştireceği sosyal, kültürel, sportif kurs, proje toplam ve kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerden sağlanan gelirler de okul aile birliklerinin gelirleri arasına eklendi. Yönetmeliğe göre, okul kantinlerinin muhammen bedelinin tespitinde öğrenci sayısı, okulun bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyiyle kiralanacak yerin fiziki özellikleri de dikkate alınacak. Söz konusu yerler birlik tarafından Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacak. Kantin kiralama ihalesine girecekler ise ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge alacak. -Kantinde çalışanlardan her sene sabıka kaydı istenecek- Kantinlerde istihdam edilecek personele ilişkin bilgilerin de yer aldığı yönetmelikle kantinci ve kantinde çalışanlardan her sene sabıka kaydı istenecek. Kantin ihalelerine, ihale komisyon başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları katılamayacak. Okul aile birliği yönetimiyle kantin ihalesine gireceklerle buralarda çalışacakların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine göre suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak veya kaçakçılık, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismar, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçlarından mahkum olmamaları gerekiyor. Kantin ihalesini alanlar sözleşme süresi içinde söz konusu suçlardan hüküm giyerse sözleşmeleri feshedilecek.  Sağlığa zararlı gıdaları bulunduran ve satanlar, genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunanlarla bununla ilgili görsel ve yazılı yayınlar bulundurulması, kantinde çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmaları durumunda da sözleşmeleri feshedilecek.  -Otopark sözleşmeleri yenilenmeyecek- Yönetmelikle okul idaresi, okul aile birliklerinin gelir ve gider kayıtlarıyla diğer mali işlemlerini Bakanlığın merkezi bilgi sistemine kaydedecek. Okul aile birlikleri, en az yılda bir defa Bakanlık denetim elemanlarınca denetlenebilecek. Okuldaki kantin ve benzeri yerlerde de sağlık ve hijyen ve gıda kodeksi yönünden ilgili meslek odası, sağlık il müdürlükleriyle gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri denetleme yapabilecek.