Yaşam

Kadınlar erkeklerden daha dindar

Dünya üzerinde 192 ülkede yapılan araştırmaya göre, “Din hayatımızda daha önemli” diyen kadınların oranı yüzde 60 iken, erkeklerinki yüzde 47...

27 Mart 2016 13:07

Dünya üzerindeki 192 ülkede yapılan bir araştırma kadınların erkeklerden daha dindar olduğunu ortaya çıkardı. ABD’nin başkenti Washington’da 2004’ten beri pek çok çalışmaya imza atan Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre araştırmaya katılan ve  “Din hayatımızda daha önemli” diyen kadınların oranı yüzde 60 iken, erkeklerinki yüzde 47. Japonya’dan Uruguay’a 192 ülkede 20 yaş üstü kadın ve erkekler arasında yapılan araştırmada 61 ülkede dindar kadınların sayısı erkeklerin iki katı. Geri kalan 131 ülkede ise dine bağlı kadın ve erkeklerin sayısı eşit.

Karar'dan İnci Döndaş'ın haberine göre, ibadet etme açısında Müslüman kadın ve erkekler arasında rakamsal olarak büyük fark yokken, aynı şeyi Hristiyan kadın ve erkekler için söylemek mümkün değil. Araştırma kapsamında 84 ülkede insanlara hangi sıklıkla ibadet ettiği soruldu. 43 ülkeden gelen yanıtlar, kadınların daha çok dua ettiğini gösterdi. Sadece İsrail’de bu üstünlük değişti. Orada günlük dua eden erkeklerin sayısı kadınları geçti. Geri kalan ülkelerde ise sayı eşit çıktı. Aradaki fark Peru, Şili ve ABD’de yüzde 10. Toplam 29 ülkenin kıstas alındığı raporda bu oran Güney Kore’de yüzde 23 g.rünürken, Yunanistan’da yüzde 25’e çıkıyor. 53 ülkede ise ibadet mekanlarına gidenler arasında kadınlar daha fazla. Kadınların daha çok ibadet ettiği ilk beş ülke Yunanistan, İtalya, Şili, Kolombiya, Arjantin.

Müslüman kadın ve erkekler dindarlık seviyelerinde Hristiyan kadın ve erkeklerden daha fazla birbiriyle benzeşiyor. 40 ülkedeki Müslümanların ibadet alışkanlıklarına bakıldığında Müslüman kadınlar gün içinde daha çok ibadet ediyor. Aradaki oran ise yüzde 2. İslam ülkelerinde ibadethanelere giden erkeklerin sayısı kadınlara göre daha fazla. Erkeklerin oranı yüzde 70, kadınların ise yüzde 40. Bu, ABD’de daha düşük, yüzde 20 civarında. Türkiye’de ise ibadethaneye gidenlerin ezici bir çoğunluğu erkekler. 

Araştırma kapsamında insanlara dinin özel hayatlarında ne kadar önemli olduğu da soruldu. Katılımcılara “din sizin için önemli mi, önemsiz mi, çok mu önemli, nasıl önemli” soruları yöneltildi. “Önemli” diyen kadın ve erkeklerin sayısı eşit. 36 ülkede ‘Din günlük hayatımda önemli’ diyen kadınların sayısı erkeklerden hayli fazla. Bu sorunun yanıtına göre sadece İsrail ve Mozambik’teki erkeklerin sayısı kadınların sayısını geçti. 

Hristiyanlar arasındaki inanç bağlılığı bölgelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin Arjantin’de gün içinde dini vecibelerini yerine getiren kadınların sayısı erkeklerden yüzde 20 daha fazla. ABD’de kadın erkekler, ekonomik anlamda gü.lü olan Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayanlara oranla dinlerine daha bağlı. Erkeklerin kadınlardan daha az dindar olması bu sonucu etkilemiyor. ABD’de kendisini dine bağlı olmayan görenlerin arasında kadınların sayısı erkeklerden az.

 

Araştırmaya göre ateistlerde
erkekler çoğunlukta

 

Araştırma dini bağlılığı tespit ederken Avustralya, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, İspanya, ABD ve Uruguay’daki ateistlerin çoğunluğunun erkek olduğunu ortaya koydu. Bu ülkelerdeki ateist kişiler yüzde 59 iken, kadınların oranı yüzde 41. Örneğin ABD ve Uruguay’daki üç erkekten ikisi ateist.

 

Cennet, cehennem, melekler...

 

Dindarlık konusunda yapılan araştırmada katılımcılara “Cennet, cehennem ve meleklere” inanıp inanmadıkları da soruldu. Bu konudaki inanç 63 ülkede kadın ve erkek arasında eşit seviyede. Diğer oranlara baktığımızda ise bu 63 ülke dışında bazı yerlerde kadınlar ve erkeklerin cehennemin varlığına olan inancı eşit. Çoğu ülkede cennete inananların çoğunluğu kadın. Sadece Lübnan’da cennete inanlar arasında erkeklerin sayısı kadınlardan fazla. Pakistan’da meleklere daha çok erkekler inanıyor.