Yaşam

Kadına şiddete kadın onayı

Türkiye'deki kadınların dörtte biri, kocaların dayak gerekçelerinden 'en az birini' hak ettiğini düşünüyor.

26 Ekim 2009 02:00

Türkiye'deki kadınların dörtte biri, kocaların dayak gerekçelerinden 'en az birini' hak ettiğini düşünüyor. Bu durumlardan bazıları, 'parayı gereksiz yere harcamak ve çocuk bakımını ihmal etmek.'

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 (TNSA -2008) sonuçlarını açıkladı.

10 bin 527 hanehalkı ve 15-49 yaşları arasındaki 7 bin 405 evlenmiş kadının katıldığı TNSA 2008 araştırmasında, kadınlara doğurganlık ile üreme sağlığına yönelik davranışlarını daha iyi anlamak için, çeşitli konulara ilişkin tutumları soruldu.

Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün beş yıllık aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’deki kadınların dörtte biri, eşlerinin fiziksel şiddete başvurma gerekçelerinden en az birinin doğru olduğunu düşünüyor. 2003 yılında yapılan araştırmada 100 kadından 39’u şiddet nedeni olan gerekçelerden en az birini doğru bulurken, 2008 yılında bu sayı Eğitim düzeyi daha yüksek olan kentlerde veya refah düzeyi daha yüksek hanelerde yaşayan kadınların, fiziksel şiddeti doğru bulma oranı daha düşük.

‘Erkek daha akıllı’ diyenler

Araştırma sonuçlarına göre, beş kadından dördü, kadınların evlendikleri zaman bakire olmaları gerektiği görüşüne katılıyor. Eşlerinin görüşlerine katılmasalar bile onlarla tartışmamaları gerektiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 40. Kadınların yüzde 15’i ‘Erkekler kadınlardan daha akıllıdır’ ifadesini doğru buluyor.

Yaklaşık 10 kadından yedisi ise ‘kadınlar eşlerinden izin almadan dışarıya çıkabilir’ ifadesine karşı çıkıyor. Doğurgan yaşlarda olan kadınların 10 yıl öncesine göre daha eğitimli olduğu vurgulanan raporda, kadınların yüzde 21 gibi önemli bir oranının en az lise mezunu olduğu belirtiliyor. Kadınların yaklaşık yüzde 52’sinin sadece ilköğretim birinci kademe eğitimi tamamladığının ifade edildiği araştırmaya göre, kentlerde yaşayan kadınların kırsal alanlarda yaşayan kadınlardan daha eğitimli olduğu görülüyor.

ETİKETLER

haber