Sağlık

Kadın ve erkek beyni farklı

Kadın ve erkek beyni arasında farklılıklar var. Kadınların beyni erkeklerden daha küçük ancak kadınlarda gri hücreler daha fazla.

05 Kasım 2008 02:00

Kadın ve erkek beyni arasında farklılıklar var. Kadınların beyni erkeklerden daha küçük ancak kadınlarda gri hücreler daha fazla.

Erkeklerin gri hücrelerinin daha az olmasına karşın beyaz hücreleri daha fazla, bu hücreler ise uzak bölgeler arasındaki bilgi transferini sağlıyor. Bu da kadınların neden sözel işlerde erkeklerden daha iyi olduğunu ve erkeklerin sanal konularda kadınlardan daha başarılı olduğunu açıklıyor.

Beslenme konusunda yapılan araştırmaları incelerken kadın ve erkek beyninin yapısal ve işlevsel farklılıklarından bahseden bir makaleye rastladım ve sizinle paylaşmak istedim. Kadın ve erkek beyni arasında tabii ki fark var. Kadınların beyinleri erkeklerden daha küçük ancak kadınlarda gri hücreler daha fazla.

Gri hücreler beyinin düşünmemizi sağlayan kısımları. Erkek beyni daha büyük olmasına rağmen her iki cinsiyetin de zeka testlerinde eşit derecede performans göstermesi bu şekilde açıklanıyor. Erkeklerin gri hücrelerinin daha az olmasına karşın beyaz hücreleri daha fazla, bu hücreler ise uzak bölgeler arasındaki bilgi transferini sağlıyor. Bu da kadınların neden sözel işlerde erkeklerden daha iyi olduğunu ve erkeklerin sanal konularda kadınlardan daha iyi olduğunu açıklıyor.

Bir görüntüleme çalışmasında erkeklerin bir iş yaparken beynin her iki tarafında da farklı beyin bölgelerinin aktive olduğu belirlenmiş. Kadınlarda ise aktive olan bölgeler beynin sadece sağ tarafındaymış. Kadınlar çevrelerinde yön bulmak için belirli işaretleri kullanırken erkekler pusula yönlerini kullanıyorlarmış.

Kadınlar bunamaya daha eğilimli

Beyin yaşlandıkça doku hacmi azalır ve sıvı miktarı artar. Bu etki kadınlarda erkeklerde olduğundan daha az şiddetlidir, bu da kadınların zihinsel becerilerde yaşa bağlı değişikliklere karşı daha az zayıf olduğu fikrini verir. Ancak kadınlar bunamaya erkeklerden daha fazla eğilimlidir, bunun nedeni de muhtemelen kadınların sinir hücresi ve sinir hücreleri arasındaki bağların kaybına daha yatkın olmasıdır deniliyor.

Dil farklılıkları

Yaşayan beynin görüntülendiği çalışmalarda kadınların dinlerken beynin her iki tarafındaki sinir hücrelerinin de aktive olduğu gözlenirken erkeklerin beyninin sadece bir tarafı aktive olmuştur.
Erkekler ve kadınlar tek kelimeleri benzer şekilde işlerlerken tüm cümlelerin yorumlanmasında erkekler beyinlerinin tek tarafını kullanırken kadınlar her iki tarafını da kullanıyorlar.
Erkeklerin disleksi gibi gelişimsel dil bozuklukları olma sıklığı kızlardan daha fazla. Çocukluktaki farklara rağmen yetişkin kadınların erkeklerden daha iyi sözel yetenekleri olup olmadığı net değil.

Hafıza farklılıkları

Beynin belli bölümlerine fazla kan akışı olması kadınlarda sözel işlerde hafızada artışta ilişkilendiriliyor, ancak erkeklerde değil.
Erkeklere kıyasla kadınlar yüzleri hatırlamakta daha iyi.


Günlük alınması gereken proteini karşılayan miktarlar


1 - 3 yaş çocuk için

15 -18 gram protein
1 bardak süt veya yoğurt
1 kibrit kutusu kadar peynir
2 köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir

4-6 yaş çocuk için

20-25 gram protein için
1-2 bardak süt veya yoğurt
1 kibrit kutusu kadar peynir 
3 köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir

7-9 yaş çocuk için
 
26-38 gram protein için bardak süt veya yoğurt
2 kibrit kutusu kadar peynir
3-4köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir

10-13 yaş erkek çocuk

39-60 gram protein bardak süt veya yoğurt
2 kibrit kutusu kadar peynir
3-4köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir

14 - 18 yaş erkek çocuk

55-70 gram protein
3 bardak süt veya yoğurt
2 kibrit kutusu kadar peynir
4-5 köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir

14 -18 yaş kız çocuk

43-66 gram protein
3 bardak süt veya yoğurt
2 kibrit kutusu kadar peynir
3-4 köfte kadar tavuk, et, balık ile sağlanabilir.