Sosyal Güvenlik

Kadın istihdamında 189 ülke içinde 179’uncuyuz

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın araştırmasına göre, Türkiye, kadınların istihdama katılımı bakımından 189 ülke arasında 179. sırada.

29 Mart 2009 02:00

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin, kadınların istihdama katılımı bakımından 189 ülke arasında 179. sırada olduğu bildirildi.

Sendikanın Araştırma Dairesi tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'nin kadın istihdamı açısından dünyadaki yeri değerlendirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden yapıldığı belirtilen araştırmada, Türkiye'nin kadınların istihdama katılımı bakımından 189 ülke arasında 179. sırada olduğu ifade edildi.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Yemen ve Mısır'dan daha yüksek olduğuna yer verilen araştırmada, aynı oranın İran, Afganistan ve Libya gibi ülkelerin gerisinde kaldığı kaydedildi.

Araştırmada, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının dünya ortalamasının yarısı düzeyinde olduğuna dikkat çekilerek, "Dünya'da çalışma çağındaki her dört kadından ikisi istihdama dahil olurken, Türkiye'de bu oran dört kadından biri düzeyinde. Türkiye'de son 20 yılda kadınların çalışma yaşamındaki yeri sürekli geriledi. Kadınların çalışma yaşamına katılma oranı 1989'da yüzde 36,5 düzeyindeydi. Bugün İran ve Afganistan'ın bile gerisinde. 1989 yılından bu yana çalışma çağındaki kadın nüfusu 8 milyon artarken, çalışan kadın sayısı 253 bin kişi azaldı" denildi.

En az katılım Irak’ta

Araştırmada, kadınların iş gücüne en az katıldıkları ülkelerin başında Irak'ın geldiğine dikkat çekildi.

Irak'ta bu oranın yüzde 14,90 düzeyinde kaldığına dikkat çekilen araştırmada, Irak'ı sırasıyla, yüzde 16,40'la Lübnan'ın, yüzde 20'yle Suudi Arabistan'ın, yüzde 21,5'le Pakistan'ın, yüzde 21,9'la Suriye'nin, yüzde 22,5'le Yemen'in, yüzde 25,2'yle Mısır'ın ve yüzde 26'lık oranla Türkiye'nin izlediği kaydedildi.

Araştırmada, ayrıca Türkiye açısından işsizlik verilerini belirleyen temel konunun, iş gücüne katılım oranı olduğu belirtildi.

İş gücüne katılım oranının düşük düzeylerde seyretmesinin temel nedeninin kadınların çalışma yaşamının dışında kalması olduğu görüşüne yer verilen araştırmada, "Bu durum önemli bir insan kaynağının kullanılmaması ve işsizlik verilerinin gerçekçi olmamasına neden oluyor" denildi.

Araştırmada, Hükümetin krize karşı acilen işsizliği önleyici tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

Sendikanın araştırmasına göre, ILO'nun 2007 yılı verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranına ilişkin veriler şöyle:

Ülkeler / Kadınların işgücüne katılım oranı
Irak / 14,9
Lübnan / 16,4
Suudi Arabistan / 20
Pakistan / 21,5
Suriye / 21,9
Yemen / 22,5
Mısır / 25,7
Türkiye / 26
Libya / 27,3
Tunus / 27,9
Afganistan / 29,5
İran / 33
Dünya Ortalaması / 52,5
AB ve Gelişmiş Ülkeler Ort. / 52,6
Bulgaristan / 58,2
Japonya / 61
Türkmenistan / 63,8
ABD / 67,2
Almanya / 68,7
Norveç / 75,3
İsveç / 83,3
Burundi / 90,2