Gündem

Jüristokrasi ne demek?

Yargıçlar yönetimi ya da “yargıçlar iktidarı” anlamına geldiği bilinen bir hukuk felsefesi ve siyaset bilimi terim olan jüristokrasi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Jüristokrasi, araştırmalara göre demokrasiye taban tabana zıt bir kavramdır. Dün Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararla ilgili daire, söz konusu kararın "jüristokratik" bir davranış olduğunu belirtti. Konunun gündeme gelmesinin ardından jüristokrasi kelimesi gündem oldu. Peki, jüristokrasi ne demek?

03 Ocak 2024 16:51

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen "ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını", bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın "jüristokratik" bir davranış olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından Jüristokrasi kelimesi araştırılmaya başlandı. Peki, jüristokrasi ne demek?

Jüristokrasi ne demek?

Jüristokrakrasi, yargıçlar yönetimi anlamına gelir. Demokrasinin aksine, yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasını tanımlar ve eleştirel bir anlam taşır.

Halkın iradesi ne olursa olsun yüksek yargı organlarının başında bulunan kişilerin siyasi görüşlerinin dışında kanun yapılamaması veya bu şekilde yapılan kanunların geçerliliğinin kaldırılması yoluyla etkisini gösterir. 

Olgunlaşmamış, oturmamış demokrasilerde sıkça görülen 'jüristokrasi'de yargı kurumunun başında bulunan kimselerin yorum kabiliyetleri, şahsi içtihatları ön plana çıkar ve yargıçların öznel yorumları ile şekillenen yasalar ile ülke yönetilmeye çalışılır. Jüristokrasi halka hesap vermez, siyaseten sorumsuzdur

Yargının siyasallaşması sonucu oluşur. yüksek yargı makamlarına hakim olan siyasi ideolojinin farklı görüşlerden yargıçların hukuki yeterlikleri olsa bile o makamlara gelmesini engellemesi yoluyla varlığını sürdürür.

TIKLAYIN | https://t24.com.tr/haber/yargitay-can-atalay-hakkinda-anayasa-mahkemesi-nin-kararina-uyulmamasina-karar-verdi-hukuki-degeri-yok,1145890