Çevre

'İzmir Körfez Geçiş Projesi, mali israfa ve doğa katliamına zemindir'

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Körfez Geçişi Köprü-Tünel projesiyle ilgili bir rapor hazırladı

06 Temmuz 2015 18:47

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Körfez Geçişi Köprü-Tünel projesiyle ilgili hazırladığı raporda projeden körfezdeki su sirkülasyonuna engel olacağı, kent içi ulaşım sorunuyla ilişkisi olmadığı, sulak ve doğal alanlara zarar vereceği gerekçesiyle vazgeçilmesini istedi.

Proje maliyeti olan 3,5 milyar TL ile İzmir ulaşımı için 60 kilometre metro, 6 iskele yapılabileceği, 20 yolcu vapuru ve 6 araba vapuru alınabileceği öne sürüldü. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım’ın gündeme getirdiği projeler arasında yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ‘İzmir Körfezi Geçişi Projesi’, geçen haziran ayında yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında, projeyle ilgili çekincelerini ortaya koydu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, körfez geçişi projesini hazırlayan Yüksel Proje firmasının ÇED toplantısında sunduğu bilgiler ve verilen dokümanlar kapsamında bir rapor hazırladı. Şube Başkanı Hasan Topal’ın imzası olan inceleme raporunda çarpıcı tespitler ve öneriler yapıldı.

 

'İzmir'in ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik bir proje değil'

 

Raporda, İzmir’de hiçbir imar planında İzmir Körfezi geçiş projesinin yer almadığına, böyle bir gereklilik ortaya konulmadığına ve projenin kent planlarının bir öngörüsü ve önerisi olmadığına dikkat çekildi.

Projenin İzmir ulaşım ana planında kent içi erişim ulaşım taleplerinin konut alanları-kent merkezi ile konut alanları-çalışma bölgeleri arasında akslarda geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve entegrasyonu beklentisi olduğuna dikkat çekilen raporda, bu ulaşım talepleriyle önerilen Körfez Geçişi-Köprü Tünel Projesi’nin hiçbir ilişkisi kurulamadığını belirtti.

Mimarlar Odası, Körfez Geçişi-Köprü-Tünel-Ada Projesi’nin İzmir kent içi ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik bir proje olmadığını, İzmir Ulaşım Ana Planı önerileri arasında da yer almadığını belirtti.

 

Maliyet 5 milyar TL’ye çıkabilir

 

Mimarlar Odası raporunda Körfez Geçişi projesinin maliyeti olarak açıklanan 3,5 milyar TL’nin İzmir’de Konak ve Sabuncubeli tünellerinde ortaya çıkan maliyet artışları dikkate alındığında gerçek maliyetin 4,5-5 milyar TL’ye ulaşacağı öngörüldü. Hesaplanan 3,5 milyar maliyet baz alındığında bile 1 kilometresinin yaklaşık 330 milyon TL’ye mal olacağını belirten Mimarlar Odası, metro uygulanan projelerde açıklandığı şekliyle 1 kilometre maliyetin yaklaşık 60 milyon TL’ye olduğu düşünüldüğünde, körfez geçişi projesinin ne kadar pahalı bir yatırım olduğuna dikkat çekildi.

 

Proje nasıl olacak?

 

İzmir Körfezi Geçiş Projesi Kuzey Çevre yolu Çiğli Sasalı kavşağından başlayıp köprü olarak körfez ortalarına kadar ve sonrası tünel olarak devam eden ve Yenikale’den Narlıdere’de İzmir Çeşme Otoyolu’na bağlanan kavşakla sona erecek şekilde tasarlandı. Proje 12 kilometre otoyol, 16 kilometre raylı sistem tramvay olarak öngörüldü. Bu kapsamda kuzeyde 4.2 kilometre ayaklar üzerinde köprü (körfez tarama kanalı üzerinde 200 metre kadar asma köprü şeklinde), 800 metre bir yapay ada ve 1.8 kilometre batırma tüp tünel olarak önerildi.

 

Mimarlar Odası inceleme raporunun sonuç bölümünde de şu görüşler yer aldı:

İzmir Körfezi’nin su sirkülasyonuna yapay ada ve köprü ayakları ile engel oluşturarak kirliliğin sürmesine neden olacak olan, ekonomik açıdan fizıbıl olmayan, kentin erişim, ulaşım talepleriyle ve kent içi ulaşımla hiçbir ilişkisi bulunmayan, kentin ulaşım ve imar planlarının önerisi olmayan ve sulak alanlara, doğal SİT alanlarına ve koruma alanlarına büyük zarar verecek olan bu projeden vazgeçilmeli, bir daha gündeme getirilmemek üzere unutulmalıdır. Yüksek maliyetli ulaşım, altyapı projelerinin ve yatırımlarının seçiminde de teknik, bilimsel ve akılcı yöntemler esas alınmalı, kaynaklar kentin ulaşım sorunlarını çözecek öncelikli kamu toplu ulaşım projelerine harcanmalıdır. Özetlenen duyarlılıkların gösterilmediği durumlarda, bu ve benzeri projelerle kentlerde kamusal yarar yerine, giderilmesi olanaksız ve büyük ölçüde mali kaynak israfına ve çevresel, kamusal zarara neden olunacaktır.