Gündem

İyi Parti: Yerel yönetim yetkileri TOKİ’ye devrediliyor

İyi Parti, Ahlat Köşkü için getirilen düzenlemeye şartlı onay verdi

23 Ocak 2020 09:54

AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan imar kanununda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklif CHP ve HDP'nin yanı sıra şerh düşen İyi Parti, belediyelerin bazı yetkilerinin TOKİ'ye devredilmesine itiraz etti.

37 maddelik teklifte, kaçak yapıların yıkılmasını kolaylaştıran, imar planlarında bina yüksekliklerine sınır getiren, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Van Gölü kıyısındaki Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü için yeni düzenlemeler var

"Yerel yönetimlerin yetkileri TOKİ'ye devrediliyor"

Kanun teklifine göre; TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç, mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil (haksız işgal tazminatı) istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre İyi Parti, bu madde ile yerel yönetimlerin yetkilerinin TOKİ’ye devredilmesine itiraz etti. Muhalefet şerhinde şu gerekçelere yer verildi:

“Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait olan ve belediyelere devredilmiş olan arazilerin TOKİ’ye devri son derece yanlış bir uygulamadır. Danıştay kararlarında belediyelere verilmiş haklar kanuni bir düzenlemeyle belediyelerden alınamaz. Bu Anayasa’nın 138. Maddesine de aykırıdır. İktidarın belediyelerden yetki alıp merkezi kurumlara vermesinin siyasi olduğu aşikârdır. Özellikle Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin gibi büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı adaylarınca kazanılması sonrası belediye yetkilerinin azaltılması eğilimi iktidarda bulunmaktadır. Bu son derece anti-demokratik bir durumdur”

"Salda gölü kıyısına yapılacak millet bahçesinin kapsamı belirsiz"

AK Parti’nin teklifi Kıyı Kanununda da değişiklik öngörüyor. Kamuoyunda Salda Gölü kıyısına yapılmasıyla gündeme gelen millet bahçesinin düzenlemede kapsamının açıklanmadığına dikkat çekildi. 

İyi Parti'den Ahlat'a şartlı onay

Teklifin tartışmalı maddelerinden biri de Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Van Gölü kıyısında, Ahlat’ta yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü Projesi oldu. Teklif, Van gölü kıyısında bulunan alanların Kıyı Kanununa tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı (Cumhurbaşkanlığı köşkü) yapılabilmesine olanak sunuluyor. İyi Parti, bu maddeye şartlı onay verdi. Şerhte, “Anayasa Mahkemesi’ni iptal ettiği bir düzenlemeyi ufak değişikliklerle yeniden TBMM gündemine getirmek Anayasa’yı ihlal anlamına gelir. Bu durumda düzenleme yeniden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilecektir. Tesisin yeri noktasında hukuksuzluk kabul edilemez. Tesis halka açık ve Ahlatlıların sürekli yararlanabileceği bir şekilde yapılmalıdır. Bu da kanunla açık bir şekilde düzenlenmelidir. Ancak görülmektedir ki bütün yasal engellemelere rağmen inşaat bitme noktasına gelmiştir. Bu durum Cumhurbaşkanlığı makamı adına asla kabul edilemez. Hukuka uygun olmayan bir şekilde Ahlatlıların görüşlerini almadan bir inşaatı tamamlamak, hukuksuzluğun bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması olarak tarihe geçecektir” denildi.