Politika

İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı'dan 'örgüt üyeliği' yasa teklifi: Mevcut yasa muhalif herkesi örgüt üyesi gibi cezalandırıyor

06 Şubat 2020 12:47

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 'örgüt üyeliği' cezasının amacından saptırıldığı gerekçesiyle kanun teklifi verdi. 

Subaşı, Meclis'te verdiği kanun teklifi esnasında yaptığı konuşmasında, “Ceza Kanunu, bir suç veya terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmayan ancak yardım ettiği tespit edilen kişilerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasını öngörüyor. Suç örgütlerine yardımın önüne geçmek yoluyla örgütle etkin mücadele edilmesi amaçlanarak getirilen bu fıkra zaman içerisinde amacından sapmıştır” dedi.

Subaşı'ya göre Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddenin keyfiliğe yol açacak şekilde yorumlanması nedeniyle, muhalif görüş ileri süren birçok kişi bir şekilde suç örgütünün üyesi olarak cezalandırılıyor. 

" 'Yardım' kavramı açıklığa kavuşmalı"

Subaşı kanun teklifinde TCK 220/7 kapsamında 'yardım' kavramının keyfiliği ve muğlaklığı ortadan kaldıracak şekilde somutlaştırılmasını ve yardım nedeniyle örgüt üyeliğinden değil 'suça yardım' hükümlerinin uygulanmasını öneriyor. 

Kanun teklifinde 'örgüt üyeliği' maddesiyle ilgili Yargıtay kararlarına da atıfta bulunan Subaşı, Yargıtay'ın somut kanıt sunulmadığı gerekçesiyle bozma hükümlerinden örnekler verdi. 

Sözcü ve Cumhuriyet yazarları buna örnektir

Söz konusu maddelerin Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yargılamalarında esas alındığını söyleyen Subaşı, “yıllarca FETÖ’ye karşı yazılarıyla, görüş ve fikirleriyle mücadele veren ve uyaran Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yazarları, madde 220/7 fıkrası temelinde cezalandırılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik fiillere karşı da korunması amaçlandığı halde uygulamada daha büyük hak ihlalleri ve keyfilik ortaya çıkarmıştır” dedi.

Subaşı: Eleştirel görüşler ile düşünce özgürlüğü de baskılanmaktadır

Subaşı son olarak “uygulamada; örgüte üye olmak ile üye olmadığı örgüte yardım etmek veya üyesi olmadığı örgüt adına suç işleme fiilleri arasında fark kalmamakta, hatta yardım etme fiilini gerçekleştiren kişinin üye olmaktan yargılanan kişiye göre, üye gibi cezalandırılmasının daha kolay olduğu görülmektedir.

Dahası maddenin keyfiliğe yol açacak şekilde yorumlanması nedeniyle, muhalif görüşte olanların bir şekilde bir suç örgütünün üyesi olarak cezalandırılması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra medya üzerinde baskı aracı olabilmektedir. Hal böyle olunca eleştirel görüşler ile düşünce özgürlüğü de baskılanmaktadır" diye konuştu.

Subaşı'nın verdiği kanun teklifi şöyle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AİHM'den ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok ihlal kararının yanı sıra, 14.11.2017 tarihli Işıkırık v. Türkiye ve 10.07.2018 tarihli İmret v. Türkiye kararlarında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinin 7. fıkrasının öngörülebilir olmadığından bahisle, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Toplantı ve Dernek Kurma Hürriyeti” başlıklı 11. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.