Yaşam

İÜ Senatosu 'özür'den rahatsız

İstanbul Üniversitesi Senatosu, 'Ermenilerden özür dileme' kampanyasının, aydın sorumluluğuna yakışmadığını açıkladı

23 Aralık 2008 02:00

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Senatosundan yapılan açıklamada, 1915'te yaşanan olayları gerekçe gösteren "Ermenilerden özür dileme" kampanyasının, aydın sorumluluğuyla bağdaştırılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

İÜ Senatosu'nun açıklamasında, son günlerde yürütülen "Ermenilerden özür dileme" kampanyasının kaygıyla izlendiği belirtildi. Açıklamada, 1915'te yaşanan olayları gerekçe gösteren kampanyanın aydın sorumluluğuyla bağdaştırılmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, "Aydın sorumluluğu, sorunları bilinçle, sağduyuyla ve bilimsel gerçeklere sırtını
dönmeden ele alabilmeyi gerektirir. Sorunu duygusal bir zemine çekip tarihi verilerden uzaklaşarak çözüm olanaklarını güçleştirmek ve kışkırtıcı bir yaklaşımla toplumda huzursuzluk çıkarmak, 'düşünce özgürlüğü' kapsamında değerlendirilemez" denildi. Kampanyanın art niyetli biçimde örgütlendiği ve gerçekte Ermeni yurttaşların duyarlılıkları üzerinden yürütülen yersiz, gereksiz ve anlamsız bir girişim olduğunu kabul etmek gerektiği kaydedilen açıklamada, geçmişe vurgu yapılarak dile getirilen özrün gerçek hedefinin aslında Ermeni yurttaşların
olmadığının çok iyi bilinmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ulusal birliğe ve dayanışmaya gereksinim duyduğumuz bir dönemde, ırkçı-şoven yaklaşımların gelişimine katkıda bulunacak açılımlara girişmek, sonunda toplumsal huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği hedef alacaktır. Nitekim bu girişime karşı gerçekleşen tepkiler, İstanbul Üniversitesinin duyduğu kaygıya haklılık kazandırmaktadır. Savaş koşulları içerisinde yaşanmış 1915 olaylarının her iki ulus ve toplum için acılarla dolu olduğu bir gerçektir ve bu durumdan tarih boyunca en fazla etkilenmiş olan ulusların başında ise Türk ulusu
gelmektedir.

Bir olayın tek yöne vurgu yapacak şekilde sunulmasını hiçbir toplumun benimsemesi ve hoşgörüyle karşılaması söz konusu olamaz. Ayrımcı bir yaklaşımla birtakım acıları öne çıkarmak ve 'suçluluk' duygusuyla konuya taraf olmak, başka amaçların varlığı kuşkusunu doğurmaktadır." İÜ'nün, sorunu her türlü ön yargının dışında ve bilimsel bir sorumlulukla 2006'da "Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar" başlıklı uluslararası bir sempozyumla irdelediği ve her türlü görüşün tartışılmasını sağladığı anımsatılan açıklamada, her kurumun ve bireyin, sorunları nesnel, yapıcı ve toplumsal barışa katkısı olacak şekilde ele alması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER

eğitim