Ekonomi

İthalatta usulsüzlük yapana "pişmanlık hakkı" getiriliyor

Gümrük idaresi tarafından verilen cezalara karşı “uzlaşma talep etme” hakkı da tanınacak

24 Eylül 2019 09:09

AKP, Meclis’e “Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” verdi. Buna göre, örneğin ithalatta usulsüzlüğü gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce bildirenlere “pişmanlık hakkı” getiriliyor.

İhraç maliyetlerinin azaltılması için eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar olan idari para cezasında indirim yapılacak. Haklarında kovuşturma başlatılan gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının izin belgeleri kovuşturma sonuçlanana kadar diğer durumlarda 6 ay geri alınacak.