Sosyal Güvenlik

İşyerinde öpüşmek atılma gerekçesi sayılmadı

Yargıtay, işyerinde erkek arkadaşıyla öpüştüğü için iş akdi feshedilen kadının işe iade talebini haklı buldu.

14 Mayıs 2009 03:00

Yargıtay, işyerinde erkek arkadaşıyla öpüştüğü için iş akdi feshedilen kadının işe iade talebini ‘davranışın işyerinde olumsuzluklara yol açmadığı gerekçesiyle’ haklı buldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde erkek arkadaşıyla öpüştüğü için iş akdi feshedilen kadının işe iade talebini haklı buldu. Dairenin kararında, "eylemin anlık olduğuna, iş yerinde müşteri bulunmadığına, diğer işçilerin de olayı görmediğine" işaret edilerek, "davranışın, iş yerinde olumsuzluğa yol açmadığı" vurgulandı.

Özel bir şirkette çalışan ve iş yerinde erkek arkadaşıyla öpüşen K.İ, "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından işe iade talebiyle dava açtı. Ankara 17. İş Mahkemesi, "K.İ’nin, erkek arkadaşıyla bir arada olmak istiyorsa başka ortamlarda daha rahat, serbest ve samimi olabileceği ancak iş yerinde daha dikkatli ve özenli davranması gerektiğine" hükmederek, "buna uymayan" kadının iş sözleşmesinin feshini haklı buldu.

Temyiz başvurusunun ardından davayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise Ankara 17. İş Mahkemesinin kararını bozarak, K.İ’nin işe iadesine hükmetti. Dairenin kararında, davacı ve erkek arkadaşının öpüşmesiyle ilgili herhangi bir şikâyet olmadığı halde işverenin kamera kaydı görüntülerine dayanarak, işçinin sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Olumsuzluğa yol açmamış

Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:
“Öpüşme eyleminin anlık oluşu, iş yerinde müşteri bulunmayışı, bir başka işçinin de görmeyişi göz önünde tutulduğunda, olayın bu şekliyle iş düzenini bozucu nitelikte bir eylem olarak kabulü, ağır bir sonuç olup, ölçülülük ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Davacının bu davranışı iş yerinde olumsuzluklara yol açmadığı, iş ilişkisini devamını etkilemediği ve feshin geçerli nedenlere dayanmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin, davanın reddine karar vermesi hatalıdır."