15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte Darbe Komisyonu'nun 'FETÖ' ön taslak raporunun tam metni

936 sayfalık rapor 3 bölümden oluşuyor

22 Aralık 2016 12:26

Çalışması süresi 4 Ocak 2017’de dolacak olan TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ön taslak raporunun tam metni yayımlandı. Rapordaki 'FETÖ' şemasına göre, Fethullah Gülen "kainat imamı" olarak tanımlanırken yapılanmanın en tepesinde bulunuyor. Örgüt liderinin altında Gülen’in mahrem işlerini yapan “özel kalem”, Gülen’in yetiştirdiği kişilerden oluşan “mollalar grubu” ve örgüt içi teftiş yapan 16 kişiden oluşan “iştişare heyeti” yer alıyor. Şemada FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin herhangi bir tespit yapılmaması dikkat çekerken; taslak raporda örgütün gizli amacının “kâinatı yönetmek” olduğu ifade ediliyor. 


Raporun 1. parçası 2. parçası, 3. parçası, 4. parçası,  5. parçası, 6. parçası, 7. parçası, 8. parçası, 9. parçası, 10. parçası, 11. parçası, 12. parçası, 13. parçası için tıklayınız


T24'ün ulaştığı 936 sayfadan oluşan raporun ilk bölümünde Fethullah Gülen'in ortaya çıkışı, gelişimi ve yapısı anlatılıyor. Örgütün "Masonik yapılanmasına" dikkat çekiliyor ve 1970'li yıllar ilk temelin atıldığı dönem olarak gösteriliyor. Gülen'in yasadışı istihbarat, dinleme işlerine 1980'li yıllarda başladığı belirtiliyor. 1983-1989 arasında Turgut Özal döneminde örgütün ivme kazandığı ve siyasete nüfuz ettiği tespiti var. 1990'lı yıllar yurt dışına açılma şirketleşme oluşumuna dikkat çekilirken 2000'li yıllar paralel devlet oluşumuna soyunma olarak gösterildi. Örgütün gizli amaçlarının 2010'dan sonra ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor.

Taslak raporda, 'FETÖ'nün yurt dışında bir diaspora oluşumunun içine girdiği belirtilirken bunun önlemesi için atılacak adımlar ifade edildi. "FETÖ’nün toplam sermayesinin 25-50 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir" ifadelerinin yer aldığı taslak raporda, sadece yönetici konumunda 3 bin kişi olduğu belirtildi.

Fethullah Gülen’in doğum tarihinden, vaizliği ve devlette nasıl yapılandıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler de raporda yer aldı. Darbe günü ve sonrasına ilişkin kronolojik bilgilerin de verildiği taslak raporda MİT için yapılan öneri dikkat çekti. Raporun, "Uluslararası Boyutta FETÖ/PDY ve Benzeri Oluşumlara Karşı Alınabilecek Önlemler Ve Yeniden Yapılanma Önerileri" bölümünde "Ülkemiz demokrasi tarihinde sık sık karşılaştığımız hiçbir darbeyi önceden haber alıp bağlı olduğu makam ve mercilere haber veremeyen Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bu husustaki yetersizliğinin sebepleri dikkatle araştırılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül olaylarında FBI’ın yetersiz olduğu görülerek yeniden yapılandırılmaya gidilmiş olması örnek alınmalıdır" dendi.

Erdoğan Darbe Komisyonu hakkında "Fazla konuşmak istemiyorum" demişti