Gündem

İşte AKP'nin ‘Haydi Bismillah' şarkısını yasaklayan YSK'nın gerekçeli kararı

'Propaganda sırasında dini ifadelerin siyasette kullanılmamasının sağlanmak istendiğinin açıkça anlaşılmıştır'

28 Eylül 2015 14:31

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin 1  Kasım seçimlerinde kullanmak üzere hazırlattığı ‘Bismillah’ şarkısına getirdiği yasağın gerekçesi belli oldu. AKP’nin şarkısı 298 Sayılı Seçim Kanunu’nun ‘Propaganda yasakları’ başlıklı 58. Maddesini aykırı bulundu. 58. Maddesinin  birinci fıkrası, “ Propaganda  için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır” diyor.

YSK,  gerekçeli kararında ‘Bismillah’ın’ anlamı ve kullanılma biçimiyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Ankara Müftülüğünün web sayfasından yararlanılarak değerlendirme yapıldı. YSK,  ilgili düzenlemelerin “Propaganda sırasında Türk bayrağı ve dini ifadelerin siyasette kullanılmamasının sağlanmak istendiğinin açıkça anlaşıldığına dikkat çekti ve “Her ne kadar 298 sayılı kanunun 58. Maddesinin birinci fıkrasında  “el ilanları ve diğer her türlü matbuat” üzerinden Türk Bayrağı ve dini ibareleri bulundurulması yasaklanmış ise de bu yasağın tüm propaganda türlerinde uygulanmasının kanunun amacına hizmet edeceği açıktır” dedi.

 

'Bismillah bir Müslümanın yaptığı faydalı, güzel, meşru her işin başında...'

 

YSK’nin gerekçeli kararında yer alan ‘Bismillah’ değerlendirmesi şöyle:

Allah’ın adıyla anlamındaki “Bismillah” kelimesini aslında biz “Bismillahirrahmanirrahim’  yani  “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla” ifadesinin kısaltılmış şekli olarak kullanılır. Bir Müslümanın faydalı güzel, ve meşru yaptığı her işin başında besmele çekmesi, yani “Bismillah” demesi yüzyıllardır geleneğimizde yer alan çok güzel adetlerimizden biridir. Bu adet de kaynağını Peygamber efendimizin  (A,S) devamlı yaptığı ve asla aksatmadığı bir uygulamadan almaktadır”.

298 sayılı yasanın 58. Maddesi şöyle.

Madde 58 – (Değişik: 8/4/2010-5980/7 md.)

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır.

(Değişik:2/3/2014-6529/1 md.) Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilir.