Gündem

İstanbul Tabip Odası'nda seçimi Demokratik Katılım Grubu kazandı

Demokratik Katılım Grubu oyların yüzde 87'sini, Türk Hekimleri Birliği yüzde 13'ünü aldı

17 Nisan 2022 19:13

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin oy kullandığı İstanbul Tabip Odası'ndaki seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

İstanbul Tabip Odası seçimleri bugün Çapa Fen Lisesi'nde yapıldı. Seçimde, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için Demokratik Katılım Grubu'ndan Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Türk Hekimleri Birliği'nden Dr. Yavuzhan Baş ve bağımsız aday Dr. Onur Beden yarıştı.

Seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

Demokratik Katılım Grubu’nun listesinden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'na seçilen isimler şöyle:

Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.

Dr. Nergis Erdoğan kimdir? 

 İ.Ü İstanbul Tıp Fak. 1977 mezunu. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD. Emekli Öğretim Üyesi. Romatoloji Uzmanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2008). İTO Onur Kurulu üyesi (2008-2018). Klinik Gelişim Yayın Kurulu üyesi. İTO Kadın Komisyonu Üyesi

 
Dr. Saffet Ercan kimdir?

İ.Ü İstanbul Tıp. Fak. 1998 mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı. Küçükçekmece Atatürk ASM. İTO İnsan Hakları Komisyonu üyesi (2000-2003). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi (2005-2008) İTO İlçe temsilcisi ve Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı

 
Dr. Ertuğrul Oruç kimdir?

Pamukkale Üni. Tıp. Fak. 2010 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Tuzla Devlet Hastanesi. İTO Temsilciler Kurulu üyesi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi. İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2018-2020)

 

 

Dr. Cegerğun Polat kimdir?

Çukurova Üni. Tıp. Fak. 2000 yılı mezunu. Kardiyoloji Uzmanı. Özel Memorial Şişli Hastanesi. TTB Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2010- Halen) Diyarbakır Tabip Odası YK üyeliği (2014-2016) TTB Büyük Kongre Delegesi (2010 -2020) İTO Sağlık Politikaları Komisyon Üyesi

 


Dr. Esin Tuncay kimdir?

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. 1980 yılı mezunu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı. Doç. Dr. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi'nden emekli. TTB Merkez Delagasyon üyesi (2019 -2022). İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı


Dr. H. Ayşen Yavru kimdir? 

İ.Ü İstanbul Tıp. Fak. 1985 yılı mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. İ.Ü İstanbul Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi. İstanbul Tıp. Fak. Yönetim Kurulu üyesi (2009-2018.) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi (2017-2022). İstanbul Tıp Fak. İTO Temsilcisi

 


Dr. Tamer Yazar kimdir?

İ.Ü İstanbul Tıp. Fak. 1999 yılı mezunu. Nöroloji Uzmanı. Doç.Dr. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi. İTO Tıp Öğrencileri Komisyonu üyesi. (1996-1999) İTO Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane Temsilcisi. Türk Nöroloji Derneği üyesi

 


Seçilen Denetleme Kurulu üyeleri şöyle: 

Dr. Alper Döventaş, Dr. İncilay Erdoğan ve  Dr. Talat Kırış 

Dr. Alper Döventaş kimdir?

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp. Fak. 1993 yılı mezunu. İç Hastalıkları Geriatri Yan Dal Uzmanı. Prof. Dr. İ.Ü., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı. TTB Merkez Delegesi (2018-2020). İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi (2020-2022) 
 Dr. İncilay Erdoğan kimdir?

Akdeniz Üni. Tıp. Fak. 2001 mezunu. İş yeri hekimi. 2014-2018 Yönetim Kurulu Üyesi, İTO Kadın Komisyonu, İTO İnsan Hakları Komisyonu üyesi, İTO Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi Üyesi.

 

 

 

Dr. Talat Kırış kimdir?

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi 1985 mezunu. Nöroşirürji Uzmanı. Prof Dr. Amerikan Hastanesi Koç. Üni Hastanesi. İTO ilk hekim meclisi Divan Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İTO Temsilciliği. Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı ve Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu ve Beyin Damar Hastalıkları Komite Başkanı.