Yaşam

İstanbul için korku senaryoları

Olası İstanbul depreminde yaşanacaklar korku filmi gibi. İstanbul için geliştirilen dört farklı deprem senaryosunun en iyimseri bile korkunç sahneler içeriyor

14 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul için 4 farklı deprem senaryosu geliştirildi. Senaryonun en iyimseri bile korkunç sahneler içeriyor.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, İstanbul'u etkileyecek bir deprem veya benzeri bir afet sonucundaki hasar veya enkazın altından insan kurtarmak için değil, enkaz altında insan kalmamasını ve maddi hasarın en az olmasını sağlamak için çaba sarf ettiği bildirildi.

'90 BİN KİŞİ ÖLECEK, 60 BİN BİNA YIKILACAK'

Bu kapsamda, İBB Kent Jeolojisi ve Deprem İzleme Projeleri'ne ek olarak JICA ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analizi (Mikro Bölgeleme ve Afet Önleme/Azaltma Temel Planı) Çalışması kapsamında, İstanbul'un deprem durumu bilimsel olarak teşhis edildi.
JICA çalışması kapsamında 4 Japon ve 10 Türk bilim adamı, 15 Japon ve 8 Türk mühendis ile 4 farklı senaryo depremi esas alınarak büyüklükleri 6.9, 7.4, 7.5 ve 7.7 olan depremlerin, mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana getireceği olası hasar miktarları belirlendi.

Buna göre, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2000 yılı bina sayımı verilerine göre; yaklaşık 725 bin bina, 3 milyon 40 bin hane ve yaklaşık 9 milyon gece nüfusuna tekabül eden durumda 7.5 veya 7.7 büyüklüğü civarında bir deprem olursa, 50-60 bin civarında ağır hasarlı bina, 500-600 bin civarında evsiz aile, 70-90 bin civarında ölü, 135 bin ağır yaralı, 1000-2000 noktada su sızıntısı, 30 bin servis kutusunda gaz sızıntısı, elektrik kablolarının yüzde 3'ünde kopma, 140 milyon ton enkaz oluşacak.

'BİR MİLYON KİŞİ EN KAZ ALTINDA KALACAK'
Ayrıca, yaklaşık, 1 milyon kişi için kurtarma operasyonu ve 330 bin çadır gerekecek. Yaklaşık 40 milyar dolar maddi kayıp yaşanacak.
Açıklamada, bu çalışma sonuçlarının ortaya koyduğu tablonun tedavisinin gerçekleştirilmesi için bu çalışmadan hareketle, İstanbul'u depreme karşı korumanın ve deprem zararlarını en aza indirmenin yöntem, ilke ve esaslarını belirleyen bir Deprem Master Planı hazırlandığı belirtildi.

'PİLOT BÖLGELER SEÇİLECEK'

Açıklamada, İstanbul için hazırlanan bu Deprem Master Planı'nın, İstanbul'da deprem gerçeğini dikkate alarak kentin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için gerek mevcut yapı stoku, gerekse tüm kentsel, kamusal mekanların ve altyapı tesislerinin bu kapsamda
değerlendirilmesine ek olarak, İstanbul ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaların belirlenmesi,
İstanbul'un yeniden yapılandırılmasında öncelikli stratejilerin geliştirilmesi ve gerektiğinde seçilecek pilot alanlarda yapılacak
uygulamaların yanı sıra tüm tarafların hukuki, teknik, mali, sosyal ve idari açılardan görev alanları ve uygulama programlarının geliştirilmesi hususlarını içerdiği ifade edildi.

ETİKETLER

haber