Sosyal Güvenlik

İşsizlik oranı 2008'de yüzde 11'e çıktı

2007 yılında yüzde 10,3 düzeyinde olan işsizlik oranı 2008’de yüzde 11’e çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13.6 oldu.

08 Mayıs 2009 03:00

2007 yılında yüzde 10,3 düzeyinde olan işsizlik oranı 2008’de yüzde 11’e çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı 2008 yılında yüzde 11 oldu. İşsizlik oranı, 2007 yılında yüzde 10,3 düzeyindeydi. 2008'de tarımdışı işsizlik oranı ise yüzde 13.6 olarak gerçekleşti. Geçen yıl işgücüne katılım oranı ise yüzde 46,9 olarak hesaplandı.

TÜİK'in yayınladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Yıllık Sonuçları'na göre, 2008 yılında çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 778,000 kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 11 oldu. Bir önceki yıl işsizlik oranı yüzde 10.3'tü.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus ise 823,000 kişilik artışla 69.724 milyon kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 778,000 kişilik artışla 50.772 milyon kişiye ulaştı.

İstihdam edilenlerin sayısı 456,000 artarak 21.194 milyon kişiye ulaştı. Buna göre tarım sektöründe çalışan sayısı 149,000 kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 307,000 kişi arttı.

İşsiz sayısı 2.611 milyona ulaştı

Türkiye genelindeki işsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 235,000 kişi artarak 2.611 milyon kişiye ulaştı. Buna göre işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 12.8, kırsal yerlerde ise yüzde 7.2 oldu. Tarımdışı işsizlik oranı ise, 2008'de bir önceki yıla göre 1 puanlık artışla yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfustaki işsizlik oranı ise, 2007'de yüzde 20 olurken 2008 itibarıyla bu oran yüzde 20.5'e yükseldi. Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı kentsel yerlerde yüzde 22.6'ya çıkarken, bu oran kırsal yerlerde yüzde 15.5 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 2008 yılında istihdam edilenlerin yüzde 23.7'si tarım, yüzde 21'i sanayi, yüzde 5.9'u inşaat, yüzde 49.5'i ise hizmetler sektöründe oldu. Bu sonuçlara göre tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam edilenlerin payları önceki yıla göre 0.2 puan artarken, hizmetler sektörünün payı 0.3 puan azaldı. İnşaat sektörünün payı ise değişmedi.

İşgücüne katılma oranı 2008'de yüzde 46.9 olarak gerçekleşirken, bu oran kentsel yerlerde yüzde 45, kırsal yerlerde ise yüzde 51.4 oldu.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 15.8 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi olurken, işsizliğin en düşük olduğu bölge yüzde 5.8 ile Doğu Karadeniz oldu.

İstihdam en çok Batı Anadolu’da arttı

En yüksek istihdam artışı 120,000 kişiyle Batı Anadolu bölgesinde yaşanırken, en fazla istihdam azalışı ise 54,000 kişiyle Orta Anadolu bölgesinde gerçekleşti. Bu azalışın yüzde 79.6'sı tarım istihdamındaki azalmadan kaynaklandı.

TÜİK'in Nisan ayında açıkladığı verilere göre ise, Aralık-Ocak-Şubat 2009 döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3.9 puan artışla yüzde 15.5; tarım dışı işsizlik 5.3 puan artışla yüzde 19 olarak gerçekleşmişti. Her iki veri da tarihi en yüksek seviyelere işaret ediyor.