Ekonomi

İşlenmemiş altın ithalatına yeni kota

04 Mayıs 2024 10:33

İşlenmemiş altının kotası 10 kilogram artırıldı. Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, işlenmemiş ithalatta yaşanan yükselişin dış ticaret istikrarı ve ödemeler gücü üzerindeki olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak ithalatın artışını sağlamaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi işlenmemiş altın ithalat kotasının bir kısmı; 01.01.2022'den kota uygulamasına başlanan 07.08.2023 tarihine kadar Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ya da Türkiye'de olmak üzere bir kişinin sermayesine eklenmek veya bedellerinden mahsup edilmek üzere "bedelsiz" ödeme şekliyle ithalat işlemleri dışında işlenmemiş ithalat altın işlemi (peşin) (veya mal mukabili ödeme şekliyle) gerçekleştirmemiş değerli madenler araçları ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye kayıtlı kota uygulamasına başlandıktan sonra gerçekleşen değerli madenler aracı işlemleri ve Danıştay 13. Dairesinin, 26.12.2022 tarihli, E: 2019/3051, K:2022 /4968 sayılı ve 26.12.2022 tarihli E:2019/3052, K:2022/4966 sayılı Kararları kapsamında faaliyet izinleri geri verilen değerli madenler araçları arasında dağıtılmak üzere rezerve olarak kullanılmak üzere hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Hazine  ve Maliye Bakanlığının  03.05.2024 tarihli  yazısı  uyarınca;  rezerv  olarak ayrılan kota miktarı 500 kilogramdan 510 kilograma çıkartılmıştır. Bu kapsamdaki üyelerimiz her ayın ilk beş işgünü içinde 25 kilogramı geçmemek üzere talep ettikleri miktarı Borsamıza bildireceklerdir.

Beş iş günü sonunda toplam talep edilen miktarın 510 kilogramdan fazla olması halinde 510 kilogram talep eden üye sayısına bölünerek ortalama tahsis miktarı bulunacaktır. Bu miktarın altında olan üyelere talep ettikleri miktar tahsis edilecek, diğer üyelere ise eşit miktarda tahsis yapılacaktır.

Bu kapsamdaki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının, tahsis edilmesi kesinleşen kota miktarlarını öğrenmek için ilgili ayın beşinci iş gününü takip eden iş günlerinde Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kapsamdaki talepler Mayıs ayından itibaren her ayın ilk 5 iş günü içerisinde 09:00-18: 00 saatleri arasında sadece KASA uygulaması (kasa.borsaistanbul.com) Elektronik Talimat Sistemi (ELTAS) üzerinden çevrimiçi olarak iletilecektir. ELTAS üzerinden bildirilmeyen başvurular işleme alınmayacaktır. Konuya ilişkin olarak ELTAS kullanıcı kılavuzu ekte yer almaktadır. Bu çerçevede KASA uygulaması üzerinden oluşturulan ‘İthalat Kota Talebi'nin varsa ikinci onaycı tarafından da onaylanarak ‘Talimat Türü'nün ‘Onaylandı' statüsüne getirilmesi gerektiği, saat 18:00'dan önce  ‘Onaylandı' statüsüne getirilmemiş taleplerin dikkate alınmayacağı ve Borsa tarafından re'sen iptal edileceği hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca belirtilen 510 kilogram rezerv kapsamında olmamasına rağmen ELTAS üzerinden başvuru yapan üyelerin talepleri de re'sen reddedilecektir. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığının anılan yazısı uyarınca diğer üyelerimize yönelik kota dağılımında da değişiklik yapılmış olup üyelerimizin Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.”