Ekonomi

İşçilerin maaşından kesilen 246 milyon TL ortadan 'kayboldu'

Sayıştay denetim raporuna göre, işsizlik sigortası fonuna aktarılması gereken 246 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor

06 Ekim 2014 20:46

İşçilerin maaşlarından işsizlik sigortası fonuna aktarılması için kesilen 246 milyon lira ortadan kayboldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) söz konusu paranın takibini yapmazken, İŞKUR, SGK’yi suçladı. İŞKUR’da birçok giderin de mevzuata aykırı olmasına rağmen fon gelirlerinden karşılandığı belirlendi.

Sayıştay’ın İŞKUR denetim raporu, işçilerin işsiz kaldıklarında bir süre ücret aldıkları işsizlik sigortası fonuna ilişkin usulsüzlükleri ortaya koydu. Rapora göre, işsizlik sigortası primlerini tahsil etmekle görevli olan SGK, İŞKUR’a eksik ödeme yaptı. Ancak İŞKUR’un gerekli takibi yapmaması nedeniyle bundan doğan alacağı hakkında bilgi sahibi olmadığı ve alacağın takibine ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı ortaya çıktı. 

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, SGK tarafından tahsil edilen işsizlik sigortası prim gelirlerinin hesap edilebileceğine dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

“Sonuç olarak yüzde 1’i sigortalı, yüzde 2’si işveren payı olmak üzere matrahın yüzde 3’ü tutarındaki 6 milyar 23 milyon 855 bin 789,92 TL’nin SGK tarafından fona aktarılması gerekmektedir. Buna karşın 2013 yılında fona toplam 5 milyar 850 milyon 24 bin 797.42 TL aktarıldığı, tahsil edilmeyen 173 milyon 830 bin 992,50 TL tutarındaki alacağa ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı ve bu tutarın muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.”Raporda, prime esas kazancın SGK’den yapılan tahsilat üzerinden hesaplanması ve bu hesaplamanın alacağın tamamı üzerinden yapılamaması nedeniyle, işsizlik sigortası devlet payı tutarının da eksik tahsil edildiği kaydedildi. Toplam

 

246 milyon eksik!

 

Raporda bu durum şöyle ifade edildi:

“Kurumun 2013 yılında tahsil etmesi gereken devlet payı tutarının 2 milyar 7 milyon 951 bin 929.97 TL iken Hazine’den toplamda 1 milyar 934 milyon 809 bin 608.09 TL tahsil ettiği görülmüştür. Açıklanan nedenlerle; işsizlik sigortası prim gelirlerine ilişkin yeterli kontrollerin yapılmaması nedeniyle fon kaynağında toplamda 246 milyon 973 bin 314.38 TL eksiklik olmuştur.”