Sosyal Güvenlik

İşçi çocukları sınıf atlamıyor

Birleşik Metal-İş'in yaptığı araştırmada, dar gelirli işçilerin yüzde 50’sinin çocuklarının da gelir seviyesini yükseltemediği ortaya çıktı

07 Ağustos 2008 03:00

Birleşik Metal-İş'in metal sektöründe çalışan işçiler arasında yaptığı araştırmaya göre işçilerin yüzde 50’sinin çocuğu da işçi oluyor, evli işçilerin yaklaşık 4'te 3'ü tek gelirle geçiniyor, yüzde 28,5'inin kendi evi var, yüzde 62,6'sı son altı ay içinde hiç kitap okumamış, ara sıra gazete okuyanların oranı ise yüzde 51,1.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Dairesi tarafından 78 fabrikada 806 işçinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, metal sektöründe çalışan işçilerin profilini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, her iki işçiden birinin babası da işçi. İşçilerin yüzde 24,9'unun babası çiftçi,yüzde 11,4'ünün babası memur, yüzde 9,3'ünün babası da esnaf. İşçilerin yüzde 54,1'i doğduğu şehrin dışında çalışıyor. Yaş grubu küçüldükçe doğduğu kentte çalışanların oranı artarken, yaş büyüdükçe doğduğu kentten uzakta çalışanların oranı yükseliyor. İşçilerin yüzde 52,7'si yaşadığı kente çalışmak için gelmiş.

İşçinin evine tek gelir giriyor

İşçilerin yüzde 80,5'i evli, yüzde 18,2'si bekar, yüzde 1,3'ü ise boşanmış.Eşi ile anlaşarak evlenen işçilerin oranı yüzde 67'ye ulaşırken, görücü usulü evlenenlerin oranı yüzde 33. 25, yaş altında görücü usulü evlilik yüzde 7'lere kadar düşüyor. Evli işçiler arasında tek gelirle geçinenlerin oranı yüzde 76,3'e ulaşıyor. Bekar işçilerde bu oran yüzde 19,2'de kalıyor. Bu durum genç işçilerin düşük ücret nedeniyle aileleri ya da arkadaşları ile beraber yaşamasıyla açıklanıyor.
Hanede yalnızca kendi geliri ile geçindiklerini söyleyen işçilerin oranı yüzde 68,3. Babası ile birlikte eve gelir getirenlerin oranı yüzde 10,6. Eşi ve kendisinin gelir getirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,8. Evli işçilerin ise yüzde 48,9'u 2, yüzde 34,9'u tek çocuk sahibi.

İşçilerin yüzde 34’ü kiracı
İşçilerin yüzde 28,5'nin kendi evi var, yüzde 34'ü ise kiracı. Çoğunluğunu genç işçilerin
oluşturduğu diğer bir kesim ise ailesinin evinde yaşıyor. Kiradaki işçilerin yüzde 63,3'ü 201-400 YTL, yüzde 20,9'u 0-200 YTL arasında kira ödüyor. 400 YTL'nin üzerinde kira ödeyenlerin oranı ise yüzde 15,7. Bu miktarı ödeyenlerin büyük bölümünü İstanbul'da yaşayanlar oluşturuyor. İşçilerin yarısı apartman dairesinde, yüzde 40'ı müstakil evlerde oturuyor. Yüzde 56,8'i odun ve kömür sobası, yüzde 28,9'u doğalgaz ve kombi, yüzde 7,2'si kalorifer, yüzde 6,3'ü elektrikle ısınıyor. İşçilerin yüzde 40'ı evlerinde sürekli ikamet eden 4 aile ferdi ile yaşıyor. İşçi ailelerinin yüzde 69,5'ini çekirdek aileler oluşturuyor.

Bilgisayar sahibi olanların oranı hızla artıyor
İşçilerin yüzde 97'si televizyon sahibi, yüzde 94'ünün otomatik çamaşır makinesi var. Evinde bulaşık makinesi olan işçilerin oranı yüzde 45,8, Buna karşın cep telefonu olan işçilerin oranı yüzde 95. İşçiler arasında bilgisayar sahibi olanların oranı hızla artıyor. Bilgisayarı olan işçilerin oranı yüzde 44. İnternet bağlantısı bulunanların oranı ise yüzde 35 düzeyinde. Otomotiv sektöründe çalışan metal işçilerinin yüzde 35,5'inin otomobili bulunuyor. İşçilerinin yüzde 44,2'si meslek lisesi, yüzde 8,2'si yüksekokul ve üniversite mezunu. İlkokul mezunlarının oranı yüzde 23,8, düz lise mezunlarının oranı ise yüzde 9,1.

Düzenli okuma alışkanlığı bulunmuyor
İşçilerin düzenli bir gazete okuma alışkanlığı bulunmuyor. Her gün gazete okuyanların oranı yüzde 33,8, haftasonu gazete okuyanların oranı yüzde 11,9, bazen gazete okuyanların oranı yüzde 51,1. İşçilerin yaşları ilerledikçe gazete okuma alışkanlığı da artıyor. Metal işçilerin yüzde 35'i popüler gazeteleri, yüzde 29'u bulvar gazetelerini, yüzde 15'i spor gazetelerini okuyor.
İşçilerinin yüzde 62,6'sı son altı ay içinde hiç kitap okumazken, yüzde 30'u bir ya da iki tane okuduğunu belirtiyor.