Politika

İşadamına "Arap baharı" kolaylığı TBMM (A.A)

19 Ocak 2012 21:55

-İşadamına "Arap baharı" kolaylığı TBMM (A.A) - 19.01.2012 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, doğal afet yaşanan yerlerde ve politik riskin gerçekleştiği ülkelerdeki mükelleflerin borçlarının, bu durumların sona ermesinden itibaren 1 yıla kadar ödeyebilmelerini öngören kanun teklifini kabul etti. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, politik riskin gerçekleştiği ülkelerde faaliyette bulunan vergi mükellefleri ile doğal afetten zarar gören yerlerdeki mükelleflerin, alacaklı idarelere yeniden yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin ödemeleri, mücbir sebep hallerinin sona ermesini takip eden aydan başlayacak.  Mükelleflerin, kamu kurumlarına olan borçlarının topluca veya ayrı ayrı 1 yıla kadar ödenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bir ülkede politik riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini Ekonomi Bakanlığı belirleyecek. Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi kullanması durumunda, yabancı ülkelerde faaliyette bulanan ve buralardaki politik riskten olumsuz etkilenen mükellefler, bu durumlarını belgeleyecek. Doğal afetten zarar görenler ise herhangi bir belge göstermeden düzenlemeden yararlanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, genel bütçeli idareler arasından özel bütçeli idareler arasına alınacak.  DSİ'nin; içme suyu, sulama ve enerji sektörlerinde gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım ve hizmetlerin finansmanı için, Hazine Müsteşarlığı tarafından temin edilen dış krediler DSİ'ye kullandırılacak. -Milletvekillerinin görüşü olumlu- Teklif üzerinde söz alan BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, Van'lı depremzedeler için bu teklifte öngörülen düzenleme yerine, daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyerek, ''Zengini kurtarma düzenlemesidir'' dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, mücbir sebep hallerinin neye göre belirleneceğini ifade ederek, ''Konyaspor Süper Ligden düştü, ekonomik olarak zor durumda. Bu mücbir sebep midir?'' sorusunu yöneltti. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, komisyonda genel bir uzlaşma olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Mücbir sebep halleri belirlenirken, çok geniş bir yoruma müsaade etmeyeceklerini belirten Yılmaz, ''Devlet yurtdışındaki bütün riskleri üstlenme durumuna düşmemeli. Normal ticari riskleri aşan riskleri bu kapsama alıyoruz'' dedi. Yılmaz, teklifin zengini kurtarma düzenlemesi olmadığını, tam tersine borçlu olanı rahatlatmaya yönelik bir düzenleme olduğunu ifade etti. Düzenlemeden afetlere uğrayanların da yararlanacağını bildiren Yılmaz, ''Bu siyasi, ideolojik bir mesele değildir, insani bir meseledir. 2 milyar lira Van depreminin yaralarının sarılması için harcandı. 'Orayı afet bölgesi ilan edin' diyorlar. Orayı afet bölgesi ilan ederseniz oraya çivi bile çakamazsınız. Orada insanları tutamazsınız bu da oranın insanına zarar verir'' diye konuştu. Bakan Yılmaz, partilerin dış politikada ortak bir noktada olması gerektiğini söyledi. -''176 milyon TL'lik yapılandırma için müracaat var''- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal da afet bölgelerinde, 176 milyon TL'lik yapılandırma için başvuru yapıldığını açıkladı. Ağbal, ''Yurtdışında iş yapanlar, bize bu düzenlemeden yararlanmak için müracaat edecekler. Biz de 'mücbir halinizi kanıtlayın' diyeceğiz, onlar da mali durumlarını ortaya koyacak. Gerçekten taksitlerini ödeyemediğini belgelendirirse bu kanundan yararlandıracağız'' açıklamasını yaptı. Libya'daki 16 mükellefin müracaatı bulunduğunu ifade eden Ağbal, ''Ama bu yasadan kaç kişi yararlanacak, bunu bilemeyiz. Belki 16 kişi de yararlanacak, belki yararlanmayacak. Düzenleme özel olarak kimsenin talebi de değildir'' diye konuştu. Görüşmelerden sonra yapılan oylamada, teklif kabul edildi. 

ETİKETLER

haber