Yaşam

İş dünyasının STK’ları devletten çözüm bekliyor

İş dünyasının sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını belirlediğini belirten TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral devletten çözüm beklediklerini söyledi.

12 Nisan 2009 03:00

İş dünyasının sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını belirlediğini belirten TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral çözüm beklediklerini söyledi.

Türkiye İşadamı ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rıza Nur Meral, iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek, sorunlarının tespitini yaparak, atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini belirlediklerini bildirdi.

TUSKON'dan yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneğinin (USİDER) desteğiyle yürütülen "STK Bilinçlendirme ve Vizyon Geliştirme Projesi" kapsamında 10 akademisyen tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ve sosyal sıkıntılarına çare bulmak için 80 ilde 242 dernek ve 50 meslek odası temsilcisiyle 7 bölgede yapılan anket ve araştırmaların rapor haline getirildiği bildirildi.

Açıklamada, TÜSİAD, TÜRKONFED, ASKON, KAGİDER, MÜSİAD, TİKAD, TÜGİK, TÜGİAD ve TÜMSİAD gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı araştırmaya göre, gelişmiş ülkelerin tersine Türkiye'deki iş adamı örgütlerinin ekonomik ve sosyal sorunların çözümünü devletten beklediği ifade edildi.

Raporda, iş dünyası derneklerinin bulunduğu ilin ekonomik göstergeleri hakkındaki bilgi yetersizliğinin göze çarptığı belirtilen açıklamada, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının bulundukları ilin ekonomik gelişme seviyesi, milli gelirden aldığı pay, ülke ekonomisine sağladığı katma değer, nüfusun istihdam oranı ve yatırımcılara sağlanan teşvikler gibi hayati hususlarda çok az bilgi sahibi olduğu vurgulandı.

Ciddi yapısal sorunlar

Açıklamaya göre, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının yüzde 46'sının sorunların çözümünü devletten beklediği işaret edilen raporda, şunlar yer aldı:

"Katılımcıların yüzde 26'sı vatandaşı, yüzde 16'sı ise özel sektörü çözüm adresi olarak görüyor. Devletten beklentide, Doğu Anadolu yüzde 64 ile birinci sırada, Ege bölgesi ise yüzde 22 ile sonda yer alıyor. Bölgeye yatırım çekme noktasında ise durum tam tersine dönüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde derneklerin yüzde 72'si bölgeye yatırım çekmede etkin rol oynarken, Ege Bölgesi'nde ise bu oran yüzde 42'ye kadar düşüyor. Bir diğer veriye göre, iş dünyası sivil toplum kuruluşları bulundukları ilin ekonomik gelişmesinden yüzde 94 habersiz. İlin milli gelirden aldığı paydan ve sağlanan katma değerden habersiz olanların oranı yüzde 88 iken istihdamın nüfusa oranını bilmeyen yüzde 94, ilde sağlanan teşvikler hakkında bilgi sahibi olmayanların ise yüzde 74 olarak çıkması dikkati çekti. İş dünyası derneklerinin ciddi yapısal sorunları bulunduğu aktarılan raporda profesyonel yöneticiliğin benimsenmesiöneriliyor."

Her bölge için ekonomik ve sosyal alandaki tespit, sorun ve çözüm önerilerine de yer verilen raporda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde iş dünyası derneklerinin, bölgenin sanayideki geleceği açısından fazla iyimser olmadığı görüşüne yer verilirken, iş adamları derneklerinin, bölgenin sanayiden çok, sınır ticareti, inşaat, sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırımlar için uygun olduğunu düşündükleri belirtildi.

‘Çözüm önerilerini belirledik’

Raporu değerlendiren TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral, iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek, sorunlarının tespitini yaparak, atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini belirlediklerinin altını çizdi.

Meral, bu raporu hükümete ve her şehirdeki iş adamı örgütlerine gönderdiklerini vurgulayarak, bu kadar geniş kapsamlı bir raporun ilk defa hazırlandığını belirtti.

İş dünyasının, kendi sorunlarına kendisinin çare araması bakımından bu raporun çok önemli olduğuna değinen Meral, açıklamasında "Umarım yetkililer sorunların çözümü noktasında gerekli gayreti sarf eder" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

sivil toplum