Yaşam

'İnsanlığın birinci gündemi: gıda'

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya; “Yetersiz ve güvensiz gıda, tüm insanlığın birinci gündemi olmaya

15 Ekim 2008 03:00

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya; “Yetersiz ve güvensiz gıda, tüm insanlığın birinci gündemi olmaya devam ediyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kabul edilmekte, dünya üzerinde yaşanan açlık ve gıda güvenliğine dikkat çekilmektedir.


Gıda üretim ve tüketimine ilişkin dağılımın adaletli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bazı ülkelerde her gün tonlarca gıda israf edilirken, dünyanın büyük bir bölümünde yaşayanlar için yaşamalarını sağlayacak gıdaya ulaşım, en önemli sorunların başında gelmektedir. Her gün onaltı binden fazla çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Herkes için yeterli gıda sağlanması, insanlığın ortak ve en önemli sorunudur.

Öte yandan yeterli gıdanın sağlanmasının yanında, gıdanın güvenli olması da gereklidir. Her yıl milyonlarca insan güvenli üretilmeyen gıdalar nedeniyle hastalanmakta ve bir kısmı da yaşamını yitirmektedir.”

Kaya, ülkemizde de yeterli ve güvenli gıda temel sorunların başında geldiğini belirterek; “Endekslerdeki “açlık sınırı” çıtasının altında kalan yurttaş sayısı her yıl biraz daha artarken, gıda terörüne karşı yıllardır yürütülen mücadelede başarılı olunamadığı da herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir” dedi.

Kaya açıklamasına şöyle devam etti: “Yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ilk ve önemli adım olmakla birlikte, bu düzenlemelerin yaşama geçirilmesinde ortaya konulan performans ne yazık ki sorunları çözmekten çok, ağırlaştırmaktadır.

Tüketiciler Birliği olarak ülkemizde gıda konusunda yaşanan tüm sorunların çözümü için Gıda Bakanlığı kurulmasını öneriyor, Dünya Gıda Günü’nde yeterli ve güvenli gıdanın temel insan hakkı olduğu hususunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”