Yaşam

İnançer: 'Gel, ne olursan ol gel' sözü Mevlana'nın değil

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, birçok sözün Mevlana'ya ait olduğu düşünüldüğünü söyledi

23 Aralık 2012 12:39

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer,  "'Gel, ne olursan ol gel' diye bilinen söz Hz. Mevlana'ya ait değil" dedi.

Radikal gazetesinden Ayça Örer, Ömer Tuğrul İnançer'le konuştu. İnançer özetle şunları söyledi:


'Sevgisi olmayan bir toplumuz'


"Sevgisi olmayan bir toplumuz. Bu en çok bize yakışmıyor. Asabi, öfkesi burnunun ucunda bir toplum olduk. Ne İslam'a ne insana uymayan bir durumumuz var. İlim ve gaza deyince akla Hz. Ali gelir ama diğerlerinde yok mudur? Adalet deyince Hz. Ömer, sadakat deyince Hz. Ebubekir. Ötekilerde yok mudur bu özellikler? Estağfurullah! Bunlar öne çıkmış isimlerdir. İşte Hz. Mevlana böyle bir aşk sembolü olduğu ve aşkı çok terennüm ettiği için, bugün insanların en ihtiyaç duyduğu şey bu. O yüzden de ihtiyaç artıyor. Tasavvuf ekollerinin de özel ihtisası var. İnsanın içindeki muhabbeti Allah ve resulüne harcatacak yol Mevleviliktir. Meşrep ve yaradılış kanallarına göre tasavvuf kanalları kurulmuştur. Hz. Mevlana her mısraında 'Aşk' der, o daha çok terennüm ettiğinden sembol olmuştur."


'Gel, ne olursan ol gel, Mevlana'nın sözü değil'


"Hz. Mevlana’ya ait olmayan birçok lakırdıya o sosyal medya denilen makinelerde çok rastlanıyor. Ben Hazreti Pir’in bütün eserlerini okudum, hem de birkaç defa. O sözlerin hiçbiri ona ait değil. Meşhur “Gel, ne olursan ol gel” diye tercüme edilen söz de onun değildir. Bunu rahmetli Şefik Can Hoca delilleriyle yazdı, kimsenin taktığı yok. O “Ne kadar günahkâr olursanız olun Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin” ayetinin dörtlük haline getirilmesidir. Bu Hz. Mevlana’nın fikirlerine tamamıyla uygundur ama bugünkü insanların anladığı gibi, “Buraya gel burayı da kokut” demek değildir. Kendine ait başka bir söz vardır; “Biz güzeliz, gel sen de güzel ol”. Bu nefse güzel görünen şeyler midir, Allah’ın güzel gördüğü şeyler midir, bunu anlamıyorlar."