Gündem

Toplumsal ve ekolojik fayda üreten girişimlere 'imece' desteği

Sosyal inovasyon programı imece'nin destekleyeceği büyüme aşamasındaki girişimler için 15 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek

28 Ekim 2020 19:10

Sosyal inovasyon platformu 'imece'nin, toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan imece impact'e başvurular başladı. imece direktörü Mustafa Özer, programa yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding'in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimleri destek programını sürdürüyor. imece'nin, "kuruluşundan bu yana geçen üç yılda edindiği tecrübeyle Destek Programı'nı ileri seviye girişimler için 'etki hızlandırıcısı programı'na dönüştürdüğü" bildirildi.  

Zorlu Holding ana partnerliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin desteği, Business Call To Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys'un yatırım partnerliği ile gerçekleştirilen imece impact' programı 12 Ekim-15 Kasım 2020'deki başvuru dönemini takiben, Kasım 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek. 

Girişimin hangi sosyal soruna ve hangi hedef kitleye dokunarak nasıl güçlü bir çözüm sunduğunun fark edilmesini sağlayacak olan imece impact'te girişimlerin Türkçe ve İngilizce olarak etki raporları hazırlanacak. Raporlar, girişimlerin kendilerini daha iyi anlatmalarına imkân tanırken, hayata geçirdikleri çözümler ile nasıl bir etki ve dönüşüm sağladıklarını anlaşılır kılacak.

Böylelikle, girişimlerin çözdükleri problem ve ticarileşme potansiyelleri görünür olacak. Program dahilinde girişimcilere; "Etki ölçümleme ve raporu", "İş geliştirme ve özel sektör ile eşleştirme", "6 ay boyunca mentor havuzuna erişim", "Özelleştirilmiş 1'e 1 eğitim ve girişim koçluğu desteği", "Girişimin ihtiyacına yönelik hizmet satın alma" ve "İletişim desteği ve yazılı ya da video formatında tanıtım içerikleri" başlıkları altında fırsatlar sunulacak.

Başvurular 15 Kasım'a kadar

Ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler; müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan; etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım'a kadar imece.com/impact adresi üzerinden programa başvurularını gerçekleştirebilecek.

"Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlıyoruz"

imece direktörü Mustafa Özer, programa ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:
"Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
İş geliştirme ve büyüme yolculukları sırasında, başta ileri aşama yatırım turuna hazırlık süreçleri olmak üzere olası partnerlik ve yatırımcı ilişkilerinde etki raporlamasına ihtiyaç duyan girişimlere çözümler getiriyoruz. Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP'nin desteklediği Business Call To Action'un bilgi danışmanlığı, SKD stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys'un yatırım partnerliği ile bir etki hızlandırıcı programı sunuyoruz. Program kapsamında girişimlerin meselelere nasıl yaklaştıklarını; çözümleriyle nasıl bir etki doğurduklarını, taşıdıkları potansiyeli ölçülebilir ve görünür kılıyoruz. Tasarımdan hukuka, pazarlamadan sosyal medyaya girişimlerin program dönemindeki ihtiyaçlarına göre şekillenen yönlendirmeler sunuyoruz.
"

'Döngüsel ekonomi' ve 'nitelikli eğitim' alanındaki girişimlerin başvuruları bekleniyor

Programın çağrı temaları hakkında da bilgi veren Mustafa Özer, döngüsel üretim ve sorumlu tüketim başlığına yönelik olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde hangi adımları atarsak, iklim krizine gerçekçi bir müdahalede bulunuruz? Bu krizin temelinde atmosferdeki karbon salınımı, fazla ve hızlı üretim, geri dönüştürülemeyen atıklar ve kullandığımız enerji kaynakları var. Bu sebeple lineer üretim sistemlerini dönüştürmeye ya da yeni döngüsel çözümlere ihtiyacımız var. Bunun için de toplum, çevre ve ekonomiyi birbiriyle ilişkili bir zeminde ele almak ve tedarik zinciri boyunca tercihlerimizi yenileyecek çözümler üretmek durumundayız."

Özer, nitelikli eğitim başlığı konusunda da şu bilgileri verdi:

"Pandemiyle beraber teknolojik eşitsizlikler artarak; öğrencilerin eğitime erişim zorlaştı. Bu süreçte başta dezavantajlı gruplardaki öğrenciler olmak üzere farklı tip öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Sadece eğitimde değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinden de eksiklikler kendisini gösterdi. Dijital okuryazarlık ve mesleki gelişim alanları başta olmak üzere daha çok kişiye ulaşacak ve ihtiyaca yönelik çözümlerin önemi anlaşıldı."

Ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan; etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım'a kadar imece.com/impact üzerinden programa başvurularını gerçekleştirebilecek.

Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemine destek

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu da, imece'nin kısa sürede kat ettiği mesafenin, temel toplumsal meselelerinin çözümü için bir umut ışığı olduğunu belirtti. Alemdaroğlu, imece'nin kurucu ortağı ve ilk üç programın destekçisi olan Zorlu Holding'in imece'nin kendi ayakları üzerinde durarak sürekli gelişim kaydetmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gerçekleştirebilmek için her yıl 2,5 trilyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç var. Sosyal amaçlar için fon sağlayan geleneksel filantropiyle ne bu kaynağı bulabilir ne de bu sorunları çözebiliriz. Ancak dünya çapındaki yatırımcılar; etki yatırımı lensini takarak bu sermaye açığını kapatabilirler. Sermaye piyasalarındaki yaklaşık 300 trilyon dolar olan küresel yatırımın sadece yüzde 1'inin etki yatırımcılığına yönlendirilmesiyle bile bu 2,5 trilyon dolarlık kaynak sağlanabilir. Küresel Etki Yatırımcıları Ağı (GIIN)'ın 2020 yılı etki yatırımcılığı raporuna göre küresel olarak 404 milyar dolara ulaşan etki yatırımlarının daha da artması, bu yüzden büyük bir önem taşıyor. Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemindeki yeni kilometre taşılarından biri olan etki hızlandırıcı programı imece impact'in; Türkiye'de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak bu konudaki yatırımların gelişimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan; etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım'a kadar imece.com/impact üzerinden programa başvurularını gerçekleştirebilecek.

Etki yatırımı nedir?

Finansal getirinin yanında aynı zamanda pozitif ve ölçülebilir sosyal/çevresel etki yaratmak amacıyla yapılan yatırımlar, literatürde 'etki yatırımı' olarak tanımlanıyor. Yatırımlarında "sosyal fayda"yı önemli bir kriter olarak gören yatırımcıların sayısının artmasıyla ve bu tip sosyal fayda odaklı finansman modellerinin daha çok tercih edilir bir hal almasıyla, etki yatırımı pazarının ciddi oranda büyüyeceği öngörülüyor.

Etki ölçümü ve etki raporlaması nedir?

Etki ölçümü ve etki raporlaması, girişimlerin etkilerini somutlaştırmalarını sağlayan çalışmalardır. Girişimlerin, iş geliştirme ve büyüme yolculuklarında ya da potansiyel etki yatırımcısı ile ilişki kurma süreçlerinde etkilerini somut verilerle ispatlayabilmesi, bunun için de sosyal/çevresel etkisini ölçebilmesi gerekmektedir. Sosyal girişimin sahip olduğu değerlerin ve teknolojik imkanların etki ölçümü sonucu ortaya çıkan argümanlarla sentezlenmesi sonucu etki raporları hazırlanmaktadır.