Sosyal Güvenlik

ILO Türkiye’nin sendikal değişikliklerini bekliyor

ILO, Türkiye’nin sendikal kanunlarla ilgili daha önce taahhütte bulunduğu değişiklikleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini dikkate alacak.

17 Nisan 2009 03:00

ILO, Türkiye’nin sendikal kanunlarla ilgili daha önce taahhütte bulunduğu değişiklikleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini dikkate alacak.

98. Uluslararası Çalışma Konferansı, 3-19 Haziran 2009 tarihlerinde Cenevre'de toplanacak.

Ülkelerin onayladıkları sözleşmelerin gereklerini yerine getirip getirmediklerini değerlendiren Aplikasyon Komitesi, Türkiye'nin sendikal kanunlarla ilgili daha önce taahhütte bulunduğu değişiklikleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini dikkate alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in katılacağı konferansta, Türkiye'yi "İşçi Delegesi" olarak Mustafa Kumlu, "İşveren Delegesi" olarak TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik temsil edecek. Diğer işçi ve memur konfederasyonlarının başkan ve yöneticileri de Türkiye heyetinde bulunacak.

Bakanlık, 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı sözleşmeleriyle ilgili eleştirileri ortadan kaldırmak, mevzuatı AB ve ILO normlarına uyumlu hale getirmek amacıyla bu yıl Cenevre'ye gidilmeden önce 2821 Sayılı Sendikalar ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile ilgili değişiklikleri yasalaştırmayı planlanıyor.

Türkiye, bu konularda geçen yıl Aplikasyon Komitesi gündemine alınmamıştı. Ancak Aplikasyon Komitesi Genel Raporu'na Türkiye'yle ilgili, "Mevzuatını sendika ve işçi haklarına saygı gösterecek şekilde ILO sözleşmelerine uygun hale getirmek bakımından bir ilerlememe sağlayamamasına rağmen, Türkiye vakası seçilmemiştir. Kısa bir süre önce mevzuatta değişiklikler yapılacağı açıklanmıştır. Bu değişiklik sözleri daha sonra nazarı itibara alınmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Aplikasyon Komitesi, bu yıl 2821 ve 2822 sayılı kanunlarla ilgili daha önce taahhüt edilen değişikliklerin gerçekleştirip gerçekleştiremediğini dikkate alacak. Bu nedenle 98. Uluslararası Çalışma Konferansı Türkiye açısından ayrı bir önem taşıyor.

İstihdam krizi tartışılacak

Konferansta, ekonomik kriz ve özellikle istihdam krizi tartışılacak. Küresel ekonomik krizin etkilerinden insanları, sahip oldukları işleri ve üretken iş yerlerini korumak için alınması gereken öneriler değerlendirilecek.

98. Uluslararası Çalışma Konferansının diğer gündem maddeleri "Aplikasyon Komitesi çalışmaları, Çalışma Hayatında HIV/AIDS'e ilişkin Tavsiye Hazırlanması, Yeni Demografik Koşullarda İstihdam ve Sosyal Koruma ile İnsan Onuruna Yakışır İşin Odağında Cinsiyet Eşitliği" olacak.

Konferansta, insan hayatına, iş kayıplarına, iş gücü kayıplarına, yoksulluğa ve daha pek çok sosyal ve ekonomik probleme neden olan HIV/AIDS ve çalışma hayatı konusunda tavsiye niteliğinde bir standart belirlenmesi planlanıyor.

Konferansta, "Yeni Demografik Koşullarda İstihdam ve Sosyal Koruma" başlığıyla bir genel görüşme yapılacak.

Tıp bilimindeki gelişmeler ve sağlık hizmetlerine ulaşım gibi faktörler yaşam süresini uzatıyor. Bu durum dünyanın nüfus yapısını önemli ölçüde değiştiriyor. Yaşlanma, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, giderek gelişmekte olan ülkeleri de etkiliyor. 2050 yılı itibarı ile yaklaşık 2 milyar insanın 60 yaş ve üzerinde olması bekleniyor. Bunların yüzde 80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşayacak ve iş gücü yaşlanacak. ILO, yapacağı genel görüşme ile bu gelişmelerin yaratacağı sorunlarla mücadelede aktif rol oynayacak.

"İnsan Onuruna Yakışır İşin Odağında Cinsiyet Eşitliği" konulu genel görüşmeyle de cinsiyet eşitliği 1985'ten bu yana 20 yıldır ilk defa diğer konulardan bağımsız bir şekilde ele alınmış olacak.