Yaşam

İlköğretim müfettişlerinin adı değişiyor

İlköğretim müfettişliğinin 'Eğitim Müfettişliği' adı altında yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na

24 Şubat 2009 02:00

İlköğretim müfettişliğinin 'Eğitim Müfettişliği' adı altında yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde Eğitim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulacak.

Eğitim müfettişliğine atanmak isteyenler, en az 4 yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından seçme sınavıyla, eğitim müfettişi yardımcısı olarak mesleğe alınacak. Bu görevde 3 yıllık yetişme döneminin ardından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, eğitim müfettişi kadrolarına atanacak. Eğitim müfettişleri, yer değiştirme hükümlerine tabi olacak. Eğitim müfettişi ve yardımcılarının nitelikleri, yetişme şekli ve atamalarıyla, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenecek.

İlköğretim müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlar eğitim müfettişi yardımcısı, ilköğretim müfettişi olarak görev yapanlar da eğitim müfettişi kadrolarına atanmış sayılacak. İlköğretim müfettişlerine yapılan atıflar eğitim müfettişlerine, ilköğretim müfettiş yardımcılarına yapılan atıflar da eğitim müfettişi yardımcılarına yapılmış sayılacak.

Tasarının genel gerekçesinde, ilköğretim müfettişi unvanının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ve yaptığı işle uyumlu olmadığı gerekçesiyle, yeni unvan adı altında yeni görev alanları belirlenmesi ihtiyacı doğduğu ifade edildi.
 
17. Milli Eğitim Şurası kararlarında da ilköğretim müfettişliğinin, eğitim müfettişliği adı altında yeniden yapılandırılmasına yer verildiği kaydedildi.