Gündem

İlahiyat akademisinden fıkıh çalıştayı: "Pozitif hukuk, ülkede ve dünyada ahlak krizini aşmaya yetmiyor"

20 Aralık 2019 09:09

Anadolu İlahiyat Akademisi, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun danışmanlığında, 2020 yılı nisan ayında “Değerlerden Pratiğe Ortak Bir Fıkıh-Hukuk Politikası” başlıklı bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayın gerekçesi, “pozitif hukuk yapılarının ülkenin ve dünyanın ahlak krizini aşmaya yetmemesi” olarak gösteriliyor.

Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre ahlak alanında en iddialı olan dini kurum ve geleneklerin de yetersiz kaldığına değinilen mektupta, düzenlenecek çalıştaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Çalıştay serimiz, modern pozitif hukuk ile geleneksel fıkhın birlikte gözden geçirilmesi ve birbirine yanaştırılması vizyonu üzerine kuruludur. Bu iki alan birbiriyle uyuşmaz görünebilse de evrensel ve İslami değerlerin birbiriyle uyuşması gerektiğini, bu uyuşmanın hukuk diliyle ifade edilip uygulamaya konulabileceğini düşünmekteyiz. 2020 yılı çalıştayımız bu düşüncenin teorik olarak olgunlaştırılmasına adanmıştır.”

Hukukun her alanında çalışma

Mektupta ayrıca, izleyen yıllardaki çalıştaylarda aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku gibi somut uzlaştırma çabaları içine girmenin hedeflendiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

“Modern ve geleneksel hukuk sistemlerini süzerek her hukuk alanı için ortak değerler dizgesi üretebilmeyi ve bu dizgelerin hukuk politikalarına aktarılmasını ümit ediyoruz. Bu bağlamda, başta ilahiyat ve hukuk fakülteleri öğretim elemanları olmak üzere, konuya ilgi duyan sosyal bilimcilerin ve tecrübeli uygulamacıların desteğini beklemekteyiz.”