Ekonomi

2016 bütçesinde 1,5 milyar lira örtülü ödenek mi var?

016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmeleri başladı

26 Şubat 2016 16:20

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine bugün başlanan 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nda "denetlenemeyecek, hesabı sorulamayacak, belgelendirilemeyen milyonlarca liralık ödeneğe yer verildiği" öne sürüldü.

Birgün Gazetesi’nden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, bütçe tasarısının (E) Cetveli’ndeki 94 maddede özel hesaplar düzenlendi. Bununla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara, Anayasa’nın 161’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı olarak Meclis denetimi dışında harcamalar yapmalarına olanak sağlandı.

Bu harcamalara dikkat çeken Plan ve Bütçe Komisyonu’nun aralarında eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in de bulunduğu CHP’li milletvekilleri, bu düzenlemeyle kamu kaynaklarının mali yönetim ve denetim sisteminin dışına çıkarıldığını, bu hesaplardan yapılacak harcamalar, desteklemeler ve hibelerin, türlerini, sınır ve şartları ile kapsamı ve kullanımının, nerelere aktarılacağını belirleme yetkisinin ilgili bakanlara verildiğine dikkat çekildi.

'Keyfiliğe' açık olduğu belirtilen bu harcamaların denetlenemediği, böylelikle Sayıştay’ın denetim yetkisinin de tartışmalı hale geldiği vurgulandı.

Bütçenin (E) Cetveli’nde yer alan özel hesaplardan bazıları ve tutarları şöyle:

-Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışında açılacak yeni temsilcilerinin kuruluş aşamasındaki giderleri ile önceden öngörülemeyen uluslararası toplantıların giderleri için 13 milyon 331 bin TL,

-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİGT) İSEDAK üyesi ülkelere teknik ve mali destek sağlamak amacıyla Türkiye ve diğer üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları ile İİGT bünyesinde ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca teklif edilen projeler için 5 milyon 415 bin 720 TL,

-Kalkınma Bakanı’na Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine kullandırmak üzere 53 milyon 752 bin 327 TL,

-Kalkınma Bakanlığı bütçesinden Sosyal Destek Programı kapsamında öncelikle GAP ve DAP kapsamındaki iller olmak üzere istihdamın artırılması, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi için 75 milyon 579 bin 315 TL,

-Kalkınma Bakanlığı bütçesinden bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için Türkiye Kalkınma Bankası’na aktarılmak üzere 368 milyon 770 bin 498 TL,

-Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yürüttüğü İSEDAK’ta yapılan çok taraflı uluslararası toplantıların gideri için başlangıç ödeneği belirlenmeyen harcama,

- İlköğretim öğrencilerine dağıtılacak ders kitapları, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerin öğle yemeği için 700 milyon TL.

 

"İkinci örtülü ödenek"

 

Cumhuriyet’in 100. Yıl anma etkinlikleri için Başbakanlık bütçesine ödenek aktarılmasına da olanak sağlandı. Ancak başlangıç ödeneği konulmadı. Bu ödeneği komisyonun CHP’li milletvekilleri, “Başbakanlık bütçesinde 2. örtülü ödenek’’ olarak yorumladı.

Türk Tarih Kurumu’na çalışmalar yapmak üzere 150 milyon liralık ödeneği kullanmasına da olanak sağlandı.