Gündem

İki yeni KHK yayımlandı: Tutuklular için 'tek tip kıyafet' uygulaması getirildi, 2 bin 756 kişi ihraç edildi

'Taşeron işçi' düzenlemesi KHK'ya girdi, 115 kişi görevine iade edildi

24 Aralık 2017 09:57

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 ve 696 sayılı KHK'lar ile, "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilmesi zorunlu kılındı. Kamudan 2 bin 756 personel ihraç edildi, "darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirildi. 

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklanan "taşeron işçi" düzenlemesi de KHK'ya girdi. 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Söz konusu KHK'lar ile ayrıca kara, hava ve deniz kuvvetlerinde emekli olmuş veya kendi isteğiyle görevi bırakmış toplam 22 subayın rütbesi alındı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Söz konusu değişiklik, KHK'da şu şekilde yer aldı:

"Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır."

'Tek tip kıyafet' uygulaması, "Hero" tişörtüyle gündeme gelmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya "Hero/kahraman"  tişörtüyle gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."

TSK'da ihraçlar sürüyor 

695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2766 personel kamudan ihraç edildi.

155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 637 personel ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. 

115 kişi işe iade edildi 

695 sayılı KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

Danıştay ve Yargıtay'a toplam 116 yeni üye 

696 sayılı KHK ile Danıştay'a 16, Yargıtay'a ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

Şeker kurumu kapatıldı

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Tek tip kıyafet dönemi başladı

696 sayılı KHK kapsamında, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' ile 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlarını işledikleri iddia edilenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan', 'Devletin güvenliğine karşı suçlar' ile 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle 'örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama' iddiasıyla tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

Taşeron işçiler için düzenleme

696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek, ardından sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

"Darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden" sivillere cezai sorumsuzluk

8 Kasım 2016 tarihli kararnamenin 37'nci maddesine "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır" fıkrası eklendi.


Madde 37'de ne deniyordu?
MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. 


Uzman erbaşlara silah edinme hakkı tanındı

695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

22 subayın rütbesi alındı

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

"Terörle mücadelede" ölen sivillerin ailesi için zorunlu askerlik kalktı 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanı'na bağlandı

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

MİT personeli yazılı müracaatla istifa edebilecek

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

17 kurum kapatıldı

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

ASFAT AŞ. kuruldu

696 sayılı KHK ile, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

TIKLAYIN: KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

TIKLAYIN: KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de İhraç Edilenler

TIKLAYIN: KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Göreve İade Edilenler

TIKLAYIN: KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Kapatılan Kurumlar

TIKLAYIN: KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de İlişiği Kesilen Öğrenciler