15 Temmuz Darbe Girişimi

İki OHAL kararnamesi yürürlükte: 38 bin mahkûma tahliye; toplam 2 bin 692 ihraç

2010 KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavı iptal; "Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarından seçilir" şartı kaldırıldı

17 Ağustos 2016 10:06

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 670 sayılı KHK kapsamında, 2010 yılındaki KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavının iptal edilmesi hükme bağlandı. 671 sayılı KHK ile ise, Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun değiştirilerek "Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları arasından seçilir" şartı kaldırıldı. Bu değişiklik 25 Temmuz'da yayımlanan 669 sayılı KHK'da 926 Sayılı TSK Personel Kanunu'nun 49. maddesinde değişikliğe giderek yapılmaya çalışılmıştı.671 sayılı KHK ile ayrıca, denetimli serbestlik uygulamasında düzenleme yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, denetimli serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı. ​

Kararnamelerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, TSK ve kamuda Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 2 bin 692 personelin görevine son verildi. 

Kuvvet komutanlarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması kararında geri adım atıldı. 27 Temmuz'da yapılan düzenlemede, sadece savaşta kuvvet komutanlıkları Genelkurmay teşkilatına dahil olacaktı. Yeni KHK'da 'barış ortamında da' komutanlıkların Genelkurmay Teşkilatı içerisine dahil olduğu belirtildi.

Darbe girişiminin ardından yapılan gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle TSK'da pilot açığı oluşmuştu. Yürürlüğe giren kararnamelerle birlikte 15 Temmuz öncesi TSK'dan ihraç edilen pilotlara orduya dönüş yolu açıldı. 

Yürürlüğe giren yeni kararnamelerle birlikte TİB kapatıldı, yetkileri BTK'ya devredildi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Beştepe'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından OHAL kapsamında iki yeni kanun hükmünde kararnamenin yayınlanacağını açıklamıştı. 

670 sayılı OHAL kararnamesinin tam metni için tıklayın

671 sayılı OHAL kararnamesinin tam metni için tıklayın

Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni OHAL kararnamesinde yer alan değişikler şöyle:

Yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan 2 bin 360, BTK'da çalışan 196 kişi ihraç edildi. TSK'dan ihraç edilen personel sayısı ise 136. 136 kişinin 24'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ihraç edilenler arasında Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Murat Yılmazarslan, Harekat Başkanı Kurmay Albay Süleyman Yarayan ve İstihbarat Başkanı Albay Sezin Şakrucu da yer aldı.               

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 25, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 6 subay ihraç edildi. Kuvvet komutanlıklarıyla bağı kesilen astsubayların sayısı 44, uzman çavuş sayısı 5 oldu.      

İki emir subayı ihraç edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilenlerin arasında darbe girişimine katılan ve vurularak öldürülen eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt ile eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin emir subayı Yarbay Murat Yılmaz da yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen subayların arasında tayin daire başkanlığında görevli bazı kişilerin yanı sıra harp akademisinde görevli öğretmen subaylar da bulundu.

Özel Kuvvetler'den ihraç edilenler

Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen subayların çoğunluğunu tabip subaylar oluşturdu. Bunların dışında Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır da ihraç edilen subaylar arasında yer aldı. Bakır, Afganistan'daki Türk Görev Gücü'nde görevliyken darbe girişiminin ardından kaçtığı Dubai'de yakalanmıştı. Birinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal da ihraç edilenlerin arasında yer aldı.               

TSK ile bağı kesilen tabiplerden bazılarının sağlık kurullarında görevli isimlerin arasında yer aldığı öğrenildi. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli subay ve astsubay yaklaşık 40 kişinin de TSK ile bağı kesildi.    

Emniyet'ten ihraç edilenler

KHK kapsamında aralarında 1. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 2 bin 360 personel ihraç edildi. Bunların arasında özel güvenlik denetleme, strateji geliştirme ile teftiş kurulu başkanlıklarında görevli 1. sınıf emniyet müdürleriyle aralarında polis meslek yüksekokullarında öğretmen emniyet müdürleriyle çeşitli il kadrolarında görev yapan diğer emniyet müdürleri de yer aldı. İhraç edilenlerin arasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Amiri Cihangir Baycan, Havacılık Daire Başkanlığında ikinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Aziz Özmen, eski Ankara Kriminal Bölge Laboratuvar Müdürü İsmet Doğru, eski Bursa TEM Şube Müdürü Ali Asker de yer aldı.      

Bir daha kamuda çalışamayacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılanların rütbe ve memuriyetleri mahkumiyet kararı aranmaksızın alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecek, bir daha kamu hizmetlerinde istihdam olamayacak. Uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevleri de sona erecek.               

İhraç edilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek. Bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Kurumlarıyla bağı kesilen asker ve polisler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak, pasaportları iptal edilecek.      

Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu öne sürülen 2692 kişinin memuriyeti sona erdi.

TİB kapatıldı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da (TİB) kapatıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın ve TİB'de görevli daire başkanlarının görevleri sona erdi. Telekomüniskasyon işlemleri ve dinlemeler BTK bünyesinde yürütülecek.

Anayasanın haberleşme özgürlüğünü düzenleyen 22. maddesine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık, alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve uygulanmak üzere Kuruma bildirecek. BTK Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını, derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirecek. Bu kararın gereği derhal ve kararın bildirilmesinin anından itibaren en geç iki saat içinde yerine getirilecek. Karar, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını, 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde karar kendiliğinden kalkacak.               

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alacak veya aldıracak olan Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek ve değerlendirmesini yapacak, arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecek, irtibat kurabilecek ve bu kapsamda gerekli önlemleri alabilecek veya aldırabilecek.               

Kurum, söz konusu görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışacak. Bu kapsamda Kurum tarafından  istenilen her türlü bilgi ve belge talebi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilecek. Bilgi ve belge talebinde bulunulması ve bu taleplerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Başbakanlıkça belirlenecek.               

Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, Kurumun görevleri ile ilgili taleplerini, tabi oldukları mevzuat hükümlerini gerekçe göstermek suretiyle yerine getirmekten kaçınamayacak. İşletmeciler dışında Kurumun görevleri ile ilgili yükümlükleri yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanacak.                     

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) görevli olup terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı değerlendirilen personelden iletişim uzmanı ve iletişim uzman yardımcıları, BTK'daki bilişim uzmanı ve bilişim uzman yardımcısı kadrolarına, diğer personel ise BTK'da aynı unvan kadrolara başka işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro derecesiyle atanacak.    

 

"Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları arasından seçilir" şartı kaldırıldı

 

Genelkurmay Başkanının atamasına yönelik maddede de değişikliğe gidildi. Söz konusu madde, "Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır" olarak değiştirildi. Genelkurmay Başkanı daha önce Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve amiraller arasından atanıyordu. 

Milli Savunma Bakanlığının görevleri saklı kalmak kaydıyla, Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve önceliklerle ana programları tespit edecek. Bunlardan, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlayacak. Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülecek. Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve ana programlarla askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma Bakanlığına bildirecek.

TSK ile ilişiği kesilen pilotlar geri dönebilecek


Daha önce herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile yeniden subay atanarak TSK'da görevlendirilebilecek.  Bu subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak.      

Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan TSK'dan ayrılanlar, atandıkları yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.      

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları da kesilecek. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanlar, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmeyecek ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanacak.

-Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih ise yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme de yapılmayacak.    

Pilotaj eğitiminde başarılı olanların yükümlülüğü 15 yıl 

- Daha önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilecek.

- Pilotaj eğitiminde başarılı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanların bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dahil edilecek.

Dış kaynaktan pilot subay temini


- En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa atanabilecek.

- Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, TSK'da hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, diğer şartları sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda istihdam edilebilecek.

- Ancak bunlar için deneme süresi 3 yıl olacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde TSK'dan ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmayacak.

Hava Harp Okulu'na yeni öğrenciler

- TSK'nın pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu'na da geçici maddeler eklendi. 
Buna göre bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile Hava Harp Okulu'nun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.  Bu öğrencilerin Hava Harp Okuluna geçişine ilişkin usul ve esaslar ise Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

38 bin mahkûma tahliye

- Yeni kararnamelerde mahkumlarla ilgili düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik uygulamasında düzenleme yapıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, denetimli serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı. 

Darbe girişiminde yaralananların SGK prim borçları silindi

- OHAL kapsamında çıkarılan 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, darbe teşebbüsü nedeniyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillerin aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçları, SGK tarafından terkin edildi. Bu süreçte hayatını kaybeden, malul olan veya yaralanan kamu görevlileri ve siviller ile bunların hak sahipleri veya kanuni mirasçılarına ödenen gelir, aylık, emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatlar haczedilemeyecek.

4 bin hâkim ve savcı kadrosu

Kararname ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı için 4 bin hakim ve savcı kadrosu ihdas edildi.

2010 KPSS'de kopya çekenlerin
ataması iptal edilecek

2010 KPSS öncesi ve sınav sırasında soruları veya cevapları hukuka aykırı şekilde elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek.

KHK'da 2010 KPSS için de şu ifadeler yer aldı: 10-11 Temmuz 2010 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavında genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam eder. Ancak bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı bir şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilir.

Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın alınacak

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın, mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek. Bu kişilerin, 28 yaşından gün almamış ve terhis tarihinden itibaren 36 aydan fazla süre geçmemiş olması gerekecek.

Öğretim üyeleri 75 yaşında emekli olabilecek

Öte yandan, 2006 sonrasında 5467, 5662 ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, 75 yaşında emekli olabilecek. Bu uygulama, 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

Bazı unvanların kullanımı

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen personelin unvanlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.               

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen kişiler uhdelerinde taşıdıkları büyükelçi, vali gibi unvanları ile yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatları kullanamayacak.               

Söz konusu kişiler bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.      

 

GATA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi

 

GATA, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne; TSK Rehabilitasyon Bakım Merkezi Başkanlığı ile GATA Ankara ve Haydarpaşa Eğitim Hastaneleri dahil tüm asker hastaneleri, poliklinikler ve sağlık merkezleri de Sağlık Bakanlığına devredildi.