Gündem

İçme suyunun kalitesine bakanlık kontrolü: 6 ayda bir kontrol edilecek

Yapılan araştırmalar sonucunda içme suyunda analiz edilmesi gereken parametrelerin artırılması ihtiyacı ortaya çıktı

25 Aralık 2018 15:16

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, içme suyu standardının sağlanması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla daha fazla parametrede analizler yapılacak. İçme suyu arıtma tesislerinin normları bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlıkça içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sularla ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların arıtma sınıflarını belirlemek amacıyla yönetmelik taslağı hazırlandı.

"Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan incelemeler sonucu, içme suyunda analiz edilmesi gereken parametre sayısının artırılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda hazırlanan taslağa göre, içme suyundaki standardı sağlamak ve kaliteyi artırmak için analiz edilmesi gereken parametre sayısı 41'den 101'e çıkarılacak. Böylece, içme suyunda daha fazla kirletici parametre aranacak ve daha detaylı analiz yapılacak.

Taslakla söz konusu parametreler için arıtma tesislerinin hem girişinde hem de çıkışında belli aralıklarla ölçüm yapılması zorunlu hale getirilecek. Su arıtma sistemleri de bu yeni parametreleri karşılayacak şekilde revize edilecek.

6 ayda bir kontrol edilecek

Öte yandan, içme suyu kalitesini izleme çalışmaları, artık hem büyükşehir belediyeleri hem de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İçme ve kullanma suyu temin edilen sular izlenerek, her netice Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek. Bu izleme, yazılı olarak 6 ayda bir bakanlığa bildirilecek.

Yeni inşa edilecek içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları da artık bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinin proje kontrolünü de Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Daha önce bu kapsamda bir onay makamı bulunmuyordu.

İçme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak ve içme suyu arıtma maliyetlerini düşürebilmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için bir koruma planı hazırlanacak.