Gündem

İçişleri Bakanlığı, Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz hakkında soruşturma izni verdi

190 adet imar uygulamasında uyarlılık bulunmadı

06 Ocak 2024 17:15

Samandağ ilçe merkezinin 9 mahallesini kapsayan imar revizyonu kapsamında “yasaya aykırı imar uygulaması” iddiasıyla ilgili CHP’li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın da aralarında olduğu 24 kişi hakkında savcılık tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilen soruşturma izni için onay verildiği ortaya çıktı. Ayrıca Eryılmaz’ın imar planı olmayan binalara elektrik ve su bağlanması için belge karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Eryılmaz hakkında 2022 yılında da mahkeme yoluyla işe dönen işçileri dört ay sonra işe başlattığı gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma izni verilmişti. 

CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve belediyede görev yapan 23 kişi hakkında 2020 ile 2022 yılları arasında belediye tarafından yapılan Samandağ ilçe merkezinin 9 mahallesini kapsayan imar revizyonu kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmadan belediye tarafından yasaya aykırı şekilde imar çalışmalarına başlandığı ve imar planı kesin olarak onaylanıncaya dek herhangi bir işlem yapılamayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararına rağmen imar uygulaması yapıldığına ilişkin savcılık tarafından talep edilen soruşturma iznine İçişleri Bakanlığı’nın onay verdiği öğrenildi. 

Onaylanmadan uygulamaya başlanmış

5 Haziran 2023 tarihli kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerleme Kurulu’nun kararıyla onaylanan ve askıya çıkarılarak ilan edilen plana ilişkin itirazların değerlendirildiği ve ilgili belgeler ile birlikte gerekli düzenlemelerin plan bütününde yapılarak bakanlığa bildirilmesi için Samandağ Belediye Başkanlığı’na 6 ay süre verildiği hatırlatıldı.

Kararda, bakanlıkça plan revizyonu onaylayıncaya kadar olan süre zarfında Samandağ Belediye Başkanlığı’nca onaylı plan üzerinden herhangi bir uygulama yapılmamasına karar verildiği ve belediyeye bildirildiği belirtildi. 

190 adet imar uygulamasında uyarlılık bulunmadı

Samandağ Belediye Başkanlığı’nca 5 Mayıs 2020 ile 29 Ağustos 2022 yılları arasında toplam 111 adet yapı ruhsatı ve 111 adet imar çapı belgesi tanzim edildiği aktarılan kararda, 190 adet tevhid, ifra, yol terki ve ihdas uygulamasının yapılmasının Belediye Encümeni tarafından karara bağlandığı ve imar planı kesinleşmeden yapılan 190 adet imar uygulamasında uyarlılık bulunmadığı vurgulandı. 

Kararda, ayrıca, encümen karar metninde yer alan “söz konusu parsel, parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığından” şeklindeki ifadenin hiçbir dayanağı olmadığı belirtildi. 

“Haksız kazanç veya menfaat temin edildiği…”

Söz konusu kararda, 28 Nisan 2020 ile 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmış olan imar uygulamalarına ilişkin olarak belediyenin yetkili olmadığı, uygulama imar planı yapılıp kesinleşmeden ve mevzuatta belirtilen istisnai durumlar haricinde kesinleşen uygulama imar planına uygun parselasyon planı yapılıp tescil edilmeden imar uygulaması yapılamayacağı açık olmasına rağmen ilgili mevzuata ve norma aykırı davranmak suretiyle ve yapılan imar uygulamaları ile ilgililere haksız kazanç veya menfaat temin edildiği ifade edildi. 

İçişleri Bakanlığı, aralarında Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın da olduğu 24 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. 

“İmar planı olmayan binalara rüşvet karşılığı belge” iddiası

Refik Eryılmaz hakkında imar planı olmayan yeni yapılan binalara elektrik ve su bağlanabilmesi için 2004’ten önce yapıldığına ilişkin belge verilmesi karşılığında rüşvet aldığı iddiası da söz konusu. 

Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mahmut Hocaoğulları, geçen sene yapılan işyerine elektrik ve su bağlanması için belediyeden belge alabilmek için belediyenin kendisinden bağış adı altında rüşvet aldığını ileri sürdü. 

Hocaoğulları, Teftiş Kurulu Başkanlığına konu ile ilgili ihbarda bulunduğunu belirterek, “Ruhsatsız binalara 2024 öncesinde yapıldığına ilişkin belge verilerek elektrik ve su bağlanıyor. Sadece benden değil birçok kişiden buna karşılık rüşvet aldı. Ya bağış adı altında paraları aldılar ya da ‘belirttiğim şu adrese parayı bırak’ dediler. Bazılarında da hayali kiralamalara fatura keserek parayı aldılar. Bu konuyla ilgili birçok da tanığımız var. Ancak ihbarın ardından konuyla ilgili bir adım atılıp atılmadığını bilmiyoruz. Bazı kamu görevlileri konuyla ilgili araştırmalar yapıldığı bilgisi verdi. İçişleri Bakanlığı 2004'ten önce yapıldığı söylenen binaların kaçının gerçekten 2004 öncesi yapıldığını araştırmalı” dedi.

Eryılmaz hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” da soruşturma izni verilmişti

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz hakkında, 2022 yılında da mahkeme yoluyla işe dönen işçileri dört ay sonra işe başlattığı gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma izni verilmişti. 

Hatay Samandağ Belediyesi’nde işten atılan ve mahkeme yoluyla işe geri dönen işçiler, aylarca işe alınmamıştı. İşçilerin şikayeti üzerine mahkeme tarihinden dört ay sonra işçiler işe başlamıştı. İşçiler, işe başladıktan sekiz ay sonra tekrardan işten atılmıştı. 

İşçiler’in Eryılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, İçişleri Bakanlığı, mahkeme yoluyla işe dönen işçileri dört ay sonra işe başlattığı için Eryılmaz hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma izni vermişti.