Politika

Hukukçular: Devam ederse kapatılması kaçınılmaz

31 Temmuz 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine hukukçu ve siyaset bilimciler, şu değerlendirmelerde bulundular:
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bu karar iktidar partisine verilmiş en kesin ihtar kararıdır. Bu yolda devam ettiği sürece ’Benim kapatılmam kaçınılmaz olur’ kararıdır. Siyasi iktidarın bundan bir ders çıkaracağını ve laik cumhuriyet aleyhine eylemlerin odağı olmaktan hızla uzaklaşacak önlemleri kesesine alacağını umuyorum.
Anayasa Profesörü Ergun Özbudun: Bu kararı olumsuz değerlendiriyorum. Devlet yardımının kesilmesi kararının verilmesi AKP’nin Anayasa’ya aykırı faaliyetlerin odağı olduğu düşüncesini gösteriyor.
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Yazıcı: Çoğunluk oylarının kapatma yönünde olduğu şeklindeki değerlendirmeleri sakıncalı buluyorum. Çeşitli kurumlarla ilgili anayasaların, kanunların aradığı nitelikli çoğunluk vardır. O nitelikli çoğunluğu, 1 oyla dahi elde edemezseniz, mesela anayasa değişikliği yapılamaz.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mithat Sancar: Hukuksal açıdan bir tartışma yok. Bana göre karar pürüzsüz. 6 üyenin başka bir görüş belirtmesini öne çıkararak, bu açıdan yorumlamak doğru değil.

ETİKETLER

haber