Politika

HSYK TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ TBMM (A.A)

09 Aralık 2010 02:02

-HSYK TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ TBMM (A.A) - 08.12.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) hangi cemaatlerin mensupları ile dolmuştur?'' sorusuna, ''Bu soyut isnatlar, hiçbir anlam ve mana ifade etmezler. Hiç bir hakim ve savcıyı mesnetsiz olarak itham etme hakkına sahip değilsiniz'' yanıtını verdi. TBMM Genel Kurulunda, HSYK Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. HSYK Kanun Tasarısı'nı hükümet adına sunan Bakan Ergin, tasarının anayasada yapılan değişikliklere uyum amacıyla hazırlandığını belirterek anayasa değişikliğiyle önemli reformların gerçekleştirildiğini ifade etti.  Ergin, HSYK'nın kurulduğu günden bu yana, ''üye sayısının az olması, üyelerin sadece Yargıtay ve Danıştaydan gelmesi, kurul kararlarının yargı denetimine tamamen kapalı olması'' gibi nedenlerle yoğun olarak  eleştirildiğini kaydetti. Anayasa değişikliğiyle HSYK'nın yapısında gerçekleştirilen yeni düzenlemeleri anlatan Ergin, ''Bugüne kadar yaşanan süreçte anayasadaki düzenlemelerin zorunlu bir yansıması niteliğindeki bazı düzenlemelerin yeniden eleştiri konusu yapıldığını görmekteyiz. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değildir'' dedi. Bakan Ergin, HSYK'da Adalet Bakanı ve müsteşarın yer almasının eleştirildiğini söyledi.  Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu HSYK'daki yetkilerinin olabildiğince sınırlandırıldığını ve neredeyse sembolik hale getirildiğini ifade eden Ergin, müsteşara da daire başkanı seçilebilme hakkı tanınmadığını kaydetti. -KURUL ÜYELERİ SADECE YÜKSEK MAHKEMELERDEN OLMAYACAK- Adalet Bakanı Ergin, HSYK'nın üye kaynağının yüksek mahkemelerin üyeleriyle sınırlandırılmadığını, adli ve idari yargıdan gelen hakim ve savcıların yanı sıra akademisyenler ve avukatların kurulda yer almasının sağlandığını bildirdi. Tasarının geçici 3. maddesinde yer alan düzenlemenin eleştirildiğini belirten Ergin, şöyle konuştu: ''Daha önceden kurulun bütün kararları yargı denetimi dışındayken anayasa değişikliğiyle kurulun meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır. Hukukun genel ilkeleri uyarınca haklarında daha önce meslekten çıkarma cezası verilenlerin de bu hükümden yararlanmaları gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle geçici 3. maddeyle haklarında daha önce meslekten çıkarma cezası verilenlerin idari yargıya başvurmadan önce kurula başvurmaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu konuya eleştiri getirmeden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), haklarında meslekten çıkarma cezası verilen kişilerle ilgili olarak ülkemiz hakkında verdiği ihlal kararlarını, bu kişilerle ilgili olarak uluslararası kamuoyunda belli çevrelerin yaptıkları değerlendirmeleri hatırlamakta fayda vardır. Eski kurul döneminde bu konuda haklarında karar verilip ulusal veya uluslararası çevrelerde gündem konusu olan kararların ülkemiz açısından olumlu imaj oluşturmadığı hepimizin malumudur. Geniş tabanlı temsil esasına göre oluşturulan yeni kurulun, belirtilen durumda olan kişilerden başvuruda bulunanların konumlarını yeniden değerlendirmek suretiyle karar vermeleri amacıyla getirilen bu düzenlemenin çokça eleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünmekteyiz. Bu geçici düzenlemenin af olarak nitelendirilmesinin de hukuki dayanağı olmadığını düşünmekteyiz.'' -YENİ DÜZENLEMELER- Adalet Bakanı Ergin, tasarı üzerinde TBMM Adalet Komisyonu'nda yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi. Ergin, tasarının getirdiği bazı yenilikleri şöyle özetledi: ''Kurul bağımsız bir yapıya kavuşturulacak, görevlerini yerine getirirken hiçbir organ, makam veya kişi kurula talimat veremeyecek. Kurul mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminat esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde görev yapacak. Sekreterya işlerini yürütmek üzere genel sekreterlik kurulacak. Kurul, başkanlık, genel kurul ve dairelerden oluşacak. Adalet Bakanlığı müsteşarı sadece dairelerden birinde üye olacak, daire başkanı veya başkanvekili olamayacak. Genel kurul kararlarının yeniden incelenmesi istenebilecek. Daha önce haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlere yargı yoluna başvurmadan önce kurula başvurarak durumlarının yeniden değerlendirilmesi yolu açılacak.'' -''ABD ZİYARETİM GİZLİ OLMADI''- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Ergin, bazı milletvekillerinin, ''Niye gizlice ABD'ye gittiniz?'' sorularını yanıtlarken bu görüşmenin ABD ve Türkiye adalet bakanlıkları arasındaki ilişkilerin bir parçası olduğunu söyledi.  Türkiye'nin ABD ile karşılıklı projeler yürüttüğünü ifade eden Ergin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak adına bakanlıktan bir heyetin, ABD'de çalıştığını kaydetti. Sadullah Ergin, bu çalışmaların bazı ülkelerle de yapıldığını ifade ederek, ''Bu tür ilişkiler bugünün dünyasında son derece normal. Benim ABD Bakanı ile görüşmem, Türkiye ile ABD arasındaki adli anlaşmalarda yaşanan tıkanıkların çözümüne ilişkin pratik bir yol bulma amacı taşıyordu. Suçluların ve hükümlülerin iadesi konusunda yaşanan sorunlar.... 5-6 yıldır yapılan yazışmalar sonucunda sonuç alınamayan konular bunlar. Bunların çözüme kavuşturulması gerekiyordu. Görüşme de gizli yapılmadı ve basında yer aldı'' diye konuştu. ''Yeni HSYK hangi cemaatlerin mensupları ile dolmuştur?'' sorusuna ise Sadullah Ergin, ''Bu şekildeki soyut isnatlar, hiçbir anlam ve mana ifade etmezler. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Hiç bir hakim ve savcıyı mesnetsiz olarak itham etme hakkına sahip değilsiniz'' yanıtını verdi. Bakan Ergin'in soruları yanıtlamasıyla tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış oldu. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma saatinin tamamlanması üzerine, birleşimi yarın saat 13.00'de toplanmak üzere kapattı.  

ETİKETLER

haber