Sağlık

HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması talebiyle dava açılmıştı; bilirkişi aşının tıbben gerekli olduğunu belirtti

"Bazı hastalıkların aşı ile önlenebileceği ve yok edilebileceği bilimsel bir gerçektir"

22 Ocak 2022 21:29

HPV aşısının ulusal bağışıklama programına alınması talepli davada bilirkişi heyeti, rahim ağzı kanserlerine karşı HPV aşısının tıbben gerekli olduğunu bildirdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin, HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması talepli davasında ilk bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi heyeti, rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaatini bildirdi. Raporda, "Bazı hastalıkların aşı ile önlenebileceği ve yok edilebileceği bilimsel bir gerçektir. Bunlar arasında rahim ağzı kanseri aşısı da vardır. Dünyada rahim ağzı kanserlerini önlemeye yönelik aşılama (HPV aşısı) 87 ülkede ulusal aşılama programına dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de sigorta kapsamında değil

Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV'den aşıyla korunmak mümkün olsa da aşı Türkiye’de sigorta kapsamında değil.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından HPV aşısının ulusal aşılama programına alınmasına ilişkin açılan davada bilirkişi raporu geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hidayet Yazar, SGK Uzmanı Cüneyd Kökten ve Eczacı Pınar Aydın tarafından oluşan bilirkişi heyeti, "Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır" dedi.

Bilirkişi heyetinin raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Ödeyici Kurumu ilgilendiren 5510 sayılı kanunun 63. Maddesinde, sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri kısmında "hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri" yazmaktadır.

Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) ülkemizde de görülen, Human Papilloma Virus (HPV) bulaşması ile oluşan, ölümcül, başta aşı ve diğer yöntemlerle önlenebilir bir hastalık olduğu güncel tıbbi bilgilerle sabittir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlarında da dünya tıbbı ile uyumlu şekilde işlenmiştir.

Bazı hastalıkların aşı ile önlenebileceği ve yok edilebileceği bilimsel bir gerçektir. Bunlar arasında rahim ağzı kanseri aşısı da vardır. Dünyada rahim ağzı kanserlerini önlemeye yönelik aşılama (HPV aşısı) 87 ülkede ulusal aşılama programına dahildir.

Rahim ağzı kanserlerine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olduğu gerçeğinden hareketle aşı hayati öneme haizdir

Aşıların içerdiği HPV suşları markalar arasında farklıdır. Aşının, içerdiği virüs suşları çeşidine karşı koruyuculuğu %99,7 olarak kabul edilmektedir. Aşı literatürde maliyet etkin olarak kabul edilmektedir.

Bu veriler ışığında rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır.

Yukarıda sayılan Kanun hükümlerinin uygulama esasları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmekte olup, dava konusu HPV aşısının ödeneceğine dair bir hüküm içermemektedir. Ayrıca Kurumca (SGK) bedeli karşılanan muadili aşı yoktur. Delillerin değerlendirilmesi ve hukuki durumun takdiri sayın Mahkemeye ait olmak üzere HPV aşısı bedelinin ödenip ödenmeyeceğine dair hükmün sayın mahkemeye ait olduğuna dair raporumuzu arz ederiz."

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin, HPV aşısının ulusal bağışıklama programına alınması talepli davasında ilk bilirkişi raporu geldi. Raporda, HPV aşısının tıbben gerekli olduğu konusunda kanaat belirtildi" denildi