Dünya
Deutsche Welle

Her üç Almandan biri Müslüman aile üyesi istemiyor

Almanların üçte biri Müslüman bir kişiyi, beşte biri de bir Yahudiyi ailesinin üyesi olarak görmek istemiyor. 15 ülkede yapılan çalışmaya göre, Müslüman aile üyesine karşı olanların sayısının en fazla olduğu ülke İtalya.

30 Mayıs 2018 16:04

Her üç Almandan birisi ailesinde Müslüman bir üyenin olmasını istemiyor. Yahudi aile bireyi söz konusu olduğunda ise bu oran her beş Almandan birine düşüyor. Bu veriler Pew Araştırma Merkezi'nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına ait.

Araştırmaya göre "Bir Müslümanı aile üyesi olarak kabul etmek ister misiniz?" sorusuna Almanya'dan cevap verenlerin yüzde 33'ü olumsuz olarak cevaplandırdı. Avrupa ülkeleri arasında Müslüman aile bireyine en fazla karşı çıkanlar, İtalya'da araştırmaya katılanlar oldu. İtalyanların yüzde 43'ü bu soruya olumsuz cevap verirken, İtalyanları yüzde 36 ile İngilizler ve yüzde 34 ile Avusturyalılar takip etti.

Müslüman bir bireyi aileye kabul etme konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılık tespit edildi. Katolik inancına sahip Almanların yarısından fazlası bir Müslümanı aileye kabul etmeyeceklerini belirtirken, Protestan inancına sahip Almanlarda ise bu rakam yüzde 16 olarak kaydedildi.

Yahudi bir bireyin aile üyesi olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Müslüman aile bireyi sorusuna kıyasla Avrupa genelinde daha düşük oranlarda "Hayır" cevabı verildi. Almanya'da Yahudi bir kişiyi aile bireyi olarak görmek istemeyenlerin oranı yüzde 19 iken, bu oran yüzde 25 ile İtalya'da en yüksek oldu. Araştırmaya cevap veren İngilizlerin yüzde 23'ü ve Avusturyalıların yüzde 21'i Yahudi aile bireyine karşı çıkarken, bu oranın en düşük olduğu ülkeler yüzde 3 ile Hollanda ve Norveç oldu.

İnananlar, inanmayanlara göre daha hoşgörüsüz

Araştırmaya göre ayrıca Hristiyan dininin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyenlerin belirli bir dine inanmayanlara göre Müslümanlar, Yahudiler ve göçmenlere karşı daha hoşgörüsüz oldukları ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten yazarlar sonuçları açıkladıkları raporda, "Açık bir model ortaya çıkıyor: Dinin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyen Hristiyanlar, bir dine bağlı olmayan ve Batı Avrupa'da yaşayan yetişkin bireylere göre göçmen ile azınlık karşıtı görüşlere sahip olma ihtimalleri daha yüksek" ifadesine yer veriyor.

İslam dininin o ülkenin değerleri ve kültürüyle uyumlu olup olmadığı sorusuna Hristiyan yaşam tarzını benimseyen İngilizlerin yüzde 45'i ile Hristiyan olup dinin gerekliliklerini yerine getirmeyen kişilerin yüzde 47 oranında "uyumsuz" cevabını verirken, inanmayan İngilizlerde bu yüzde 30 olarak kendisini gösterdi.

DW,AP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle