Gündem

Hekimlerden artan iş yükü ve uzun çalışma saatlerine karşı 'çılgın çorap' kampanyası

"Ağır çalışma koşullarına bağlı tükenmişlik nedeniyle yaşamına son veren hekimler var"

01 Haziran 2018 17:15

Dünya genelinde sosyal medyada başlatılan “çılgın çorap” kampanyası ile hekimler, artan iş yüküne, uzun çalışma saatlerine ve ağırlaşan çalışma koşullarına dikkati çekiyor. Kampanyayı değerlendiren Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, “Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sistemini piyasaya teslim ederek hekimlerin çalışma koşullarını bozdu, özlük haklarını elinden aldı, hekimlik değerlerini aşındırdı” dedi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya çığ gibi büyürken, hekimler “#crazysocks4docs” hastagi altında angaryaya, şiddete, uzun çalışma saatlerine tepki gösterdi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, sosyal medyada başlayan kampanyaya ilişkin BirGün’e konuştu. Tükel, “Ülkemizde 15 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sistemini piyasaya teslim ederek hekimlerin çalışma koşullarını bozdu, özlük haklarını elinden aldı, hekimlik değerlerini aşındırdı” ifadesini kullandı.

“Tükendik”

Hekimlerin, uzun yıllardır performans baskısı altında düşük gelir ve emekliliğe yansımayan ücretlendirmeyle çalıştırıldığına dikkati çeken Tükel, şunları kaydetti:

“Çalışma süreleri fazla mesailer ve nöbetler de içinde olmak üzere haftada 48 saati aşmaması, asistan hekimler için ise nöbetler sırasında eğitim alma durumları da gözetilerek en fazla 56 saat olması gerekiyor. Oysa hekimlerin büyük bir bölümü haftalık çalışma saatlerinin çok üzerinde çalışıyor. Buna, yoğun ve yorucu koşullarda uzun saatler, şiddete uğrama riski altında çalışma eklenince zorlanma daha da artmaktadır. Hekimler, güvencesizliğin getirdiği geleceğe ilişkin belirsizlik, uzayan atama süreçleri, ihraç edilme, güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi gibi endişe ve olumsuz beklentiler içinde çalışmak durumunda bırakılıyor. Bir yandan da, hastanelerde hekimlerin yaşadıkları mesleki sorunları paylaşmalarına, çözüm aramalarına olanak vermesi açısından önemli olan meslektaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ortak mekanlar ortadan kaldırılıyor. Hekimler, bu koşullarda mesleklerini uygularken yaşadıkları duygusal ve fiziksel yüklenmeyle yıpranıyorlar. Ağır çalışma koşullarına bağlı tükenmişlik nedeniyle yaşamına son veren hekimleri, sağlık çalışanlarını da burada anmak isterim. Gerekli adımların atılmasını, bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Sağlık Bakanlığı göreve

Performans sisteminin terk edilmesi gerektiğini belirten Tükel, sözlerini şöyle bitirdi:

“Hekimlerin emekliliğe yansıyacak, güvenceli, emeklerinin karşılığı olan bir ücretlendirmeyle, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmelidirler. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, twitter üzerinden sürdürülen kampanya vesilesiyle hekimlerin tükenmişliğe götüren çalışma koşullarına ilgisiz kalmamaya, çözüm için uygun adımları atmaya davet ediyoruz.”