Politika

HDP’li Kürkçü: Dış politika ufku, İslami aşıyla 'kızıl elma’dan 'kızıl hurma’ya çevrildi

"AKP’nin Avrupa’daki müttefiki, İslamofobik Avrupa’yı temsil edenlerdir"

18 Aralık 2017 19:05

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Türkiye’nin dış politika ufkunun 'kızıl elma’dan 'kızıl hurma’ya çevrildiğini söyledi. Kürkçü, dış politikanın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "dünyaya dair hayalleri, fantezileri, kurmacalarından oluşan bir tahayyülattan ibaret olduğunu” savundu.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Kürkçü, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15 yıldır iktidarda geçirdiği hükümet döneminden sonra biliyoruz ki Türkiye'nin dış politikası denen şey, esasen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye dışı dünyaya dair hayalleri, fantezileri, kurmacalarından oluşan bir tahayyülattan ibaret” dedi. 

"Kızıl hurma, ülküsünün diplomatik aparatı da selefi cihatçılığı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen “hain Batı" kavrayışıyla Avrupa Birliği ve Dışişleri bakanlıklarının perspektifinin nasıl bağdaştırılabileceğini soran Kürkçü, “Bu bir çelişki değil mi? Bence bu sorunun bir cevabını bulmamız lazım” diye konuştu. Kürkçü, şöyle devam etti:

"Kanımca bu hem bir çelişki hem bir çelişki değil. Bir çelişki değil çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı hükümetin ve iktidarın genel doğrultusunu temsil ediyor. Bu dış politika ufkunda bildiğiniz "Kızıl elma" ülküsü var fakat bu şimdi bir İslami aşıyla "kızıl hurma"ya çevrilmiş durumda. Bu "kızıl hurma" ülküsünün diplomatik aparatı da selefi cihatçılığı ile Moğol istilacılığının tuhaf bir kırması olan bir müdahalecilik, bunun içerisinde bu her gün dile getiriliyor. Fakat tabii, politika dediğiniz dalgalanan bir süreç, kaldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi tamamında bu yaklaşımı benimsemiş olmadığı gibi dış politikadan başka şeyler uman güçlü yapılar var Türkiye'de, büyük sermaye, Silahlı Kuvvetler, genel olarak Batı'ya yüzü dönük olan kamuoyu da henüz buna ikna olmuş değil. Ancak AB üyeliği perspektifi bu açıdan zayıflamış olsa da bir aparat, bir avadanlık olarak Dışişleri Bakanlığı portföyünde tutuluyor. O yüzden Genel Başkanı'nın, Avrupa Birliği Bakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın öyle konuşması bir çelişki değil.

"AKP’nin bulduğunu düşündüğü formül, toplumun beklentileriyle tamamen alakasız"

Ama öte yandan, bir çelişki de var. Bu çelişki Türkiye'nin 20'nci yüzyıl kalıpları içerisinde 21'inci yüzyıldaki geleceği haber veren bütün dalgalanmaları izlerken zaman zaman yön değiştirme ihtiyacına kapılması, bunu bir türlü icra edememesi, geri dönmesi, yeniden aynı dile müracaat etmesinden oluşan bir tuhaf sarmal. Ama bu, bizim için de cevaplanması gereken bir soru. Bu, sadece hükümetin saçmalamasıyla açıklanamaz. Uluslararası durumda ortaya çıkan büyük eksen kaymalarıyla, sanki bir tektonik değişim gibi kıtalar çapındaki büyük plakların kayarak yeni kırılma noktaları oluşturmaya başlamış olmasıyla ilgili. İki büyük unsur var burada: Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilemesi, Avrupa Birliğinin duraksaması, Çin ve Rusya'nın ilerlemesi, bunların yanında, Türkiye'nin hemen güneyinde Arap dünyasında meydana gelen, özellikle Arap isyanlarıyla karakterize edilen büyük değişiklikler. Bunları 20'nci yüzyıl statükosu içerisinde okuyamayacağımız bir gerçek ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin bulduğu formül, bulduğunu düşündüğü formül bu halkın, bu toplumun beklentileriyle tamamen alakasız. 

Kıtalar nereye kayarsa kaysın, dünya nasıl değişirse değişsin, dünyanın değişmesinden Türkiye nasıl etkilenirse etkilensin, Türkiye halkları için değişmez 2 tane talep var: Bunlardan birincisi refah, ikincisi özgürlük. Türkiye bütün topluma, çoğunluğa, halklarımızın geniş toplamına refah ve özgürlük getirmeyen bütün uluslararası ilişkilerden zarar görür ve görmeye başlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi için ise bu, iktidarın pekiştirilmesi için bir imkân olduğu nispette ve ikincisi, hacı kapitalistlere yeni sermaye yatırım alanları ve yeni güç alanları yaratıp yaratmadığıyla ilgilidir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği şimdi artık bir fırsat olarak görülmüyor ama gün almaya uğraşıldığı günlerde, özellikle Silahlı Kuvvetlerin toplum ve siyaset üzerindeki vesayetini kırmak bakımından bir imkân olarak görüldüğü için allanıp pullanıyordu.

“Bizim için iki Avrupa var…"

Avrupa Birliği allanıp pullandığı zaman da şimdi tu kaka edildiği zaman da bizim için durum değişmez. Bizim için iki Avrupa var: Birisi bankaların, tröstlerin, finans kapitalin Avrupası; ötekisi ise halkın, halkların Avrupası, bir sosyal Avrupa ümidi ve ihtimali. Bizim bütün gelecek beklentimiz, dünyada ve Avrupa'da halkların gücünün yükseldiği ve onlarla ortaklık alanlarının geliştiği bir ilişki biçimidir. Daha basit olarak söylersek, bugün Avrupa Birliğinin ya da Avrupa Kıtası'nın dünya için önemi insan haklarının doğduğu, serpildiği, geliştiği ve şimdi yeni hak kategorileriyle bezendiği bir kıtanın kültürü, medeniyeti ve gelecek ufku olması. Bankerlerin, tröstlerin, finans kapitalin Avrupası'yla bu Avrupa arasında derin bir çelişme var. Bu Avrupa aslında Adalet ve Kalkınma Partisinin Avrupa üzerinden yükselirken desteklediği bütün güçlerle çatışıyor. Muhafazakâr Avrupa ile insan hakları Avrupası aynı yer değil ama muhafazakâr Avrupa'ya duyulan öfkeyi Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikası insan hakları Avrupa'sına karşı bir kalkan olarak kullanmak beklentisinde bir dış siyaset yürütüyor.

"AKP’nin Avrupa’daki müttefiki İslamofobik Avrupa’yı temsil edenlerdir"

Çok açıktır, bugün Türkiye'nin içerisine pompalanan "sağcı Avrupa, ırkçı Avrupa, İslamofobik Avrupa"yı kim temsil ediyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisinin Avrupa Konseyinde ve Avrupa Birliğindeki müttefikleri onlardır. Daha yeni, Avrupa Birliğinde kurdurulan Hür Demokratlar grubunun hepsi sağcılıklarıyla, suistimalcilikleriyle, yolsuzluklarıyla bilinen ve benimsenen insanlardır ve Adalet ve Kalkınma Partisi 7 kişisini de o gruba vermiştir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde iki grup var demokrasi ve insan hakları ekseni etrafında sımsıkı tutunan; Birleşik Sol ve Sosyalistler. Onun dışındaki, sağcılar neredeyse, ırkçılar neredeyse Adalet ve Kalkınma Partisinin temsilcileri oradadır. Bu çelişki nasıl açıklanmalıdır? Çok basit bunu açıklamak. Kapitalin hâkimiyetini sağlamak için ırkçılarla, içeride ise "kızıl hurma" idealini pekiştirmek için onlara karşıymış gibi davranma. Bütün oyun bundan ibarettir.

Halkların Demokratik Partisi, Avrupa Birliğinin kendisini bir kurtuluş ümidi, bir gelecek ufku, bir gelecek beklentisi olarak görmüyor. Ama bu tartışmanın kendisi, Türkiye'nin üyelik sürecinin kendisi insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti prensiplerinin Türkiye'de içselleşmesi bakımından en önemli momentumu sağladığı için biz buna büyük bir dikkatle bakıyoruz. İster Türkiye Avrupa Birliğinin üyesi olsun ister olmasın, ister Hükümet buna karşı çalışsın ister çalışmasın, Halkların Demokratik Partisi daima ve daima insan haklarının, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin bir imkân ve ilke hâline geldiği bir uluslararası toplumun yaratılması için çalışmaya devam edecek. Bunun içerisinde kimi Avrupa ülkeleri, kimi Avrupalı kuruluşlar olabilir ya da olmayabilir ama Türkiye, özellikle Kürt halkının özgürlüğü ve geleceği Türkiye'yle birlikte kurabilmesi açısından insan haklarının egemen olduğu bir Türkiye'nin kurabilmesinin imkânı olan sosyal Avrupa, insan hakları Avrupası'yla beraber çalışmaya devam edecek.