Sağlık

HDP'li Ersoy: TTB'nin sağlıkta şiddetin son bulması için önerdiği yasa teklifi kabul edilmeli!

25 Şubat 2022 10:25

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, "TTB'nin sağlıkta şiddetin son bulması için önerdiği yasa teklifi kabul edilmeli!" çağrısını yaptı. 

"Sağlıkta şiddetin engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır!"

Ersoy, ”Sağlıkta şiddet yasasının etkin ve caydırıcı olmaması ve alınmayan önlemler sonucunda hemen hemen her gün hekimlerin uğradığı şiddet olaylarına bir yenisi eklenmektedir. İstanbul Fatih’te bulunan devlet hastanesinde bir hastanın kolundaki serumu çıkarırken canının yanması üzerine hasta yakınları, sağlık emekçilerine saldırdı. Bu olayın üzerinden hafta geçmeden, Şırnak ve Ankara’da iki hekim daha şiddete uğramıştır.  Şırnak Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Mehmet A. Ö.'nün bir savcı tarafından “Adli takibat”la tehdit edilmesinin ardından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin saldırıya uğramıştır” dedi.

Ersoy, ”Önlemlerin alınmaması, kapsamlı bir yasanın çıkarılmaması, mevcut olanın dahi etkin uygulanmaması sonucunda bir sonraki gün sağlık çalışanları şiddete maruz kalmaktadır. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından hekimler ve sağlık çalışanlarının talepleri her fırsatta dile getirilmektedir.  Sağlık hizmeti sunumu esnasında işlenen öldürme, kasten ve bilinçli yaralama, hakaret, kişinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit ile sağlık çalışanlarının bir şeyi yapması veya yapmamasını temine yönelen eylemlerin; suçun işleniş biçimi ve kendine özgü yapısı nedeniyle ayrı bir suç türü olarak tanımlanması ve giderek artan şiddet olaylarının nedenlerinin belirlenerek ortadan kaldırılması gerekir” ifadesini kullandı.

Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıtlanması istemi ile şu soruları yöneltti;

1. Hemen hemen her gün bir sağlık çalışanının şiddete uğraması üzerine, Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011’de hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın gündeme gelmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçecek midir?

2. 2021 yılında kaç sağlık çalışanı şiddete uğramıştır? Saldırı sonrasında yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

3. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği tarafından “Sağlık Hakkı, Özlük Hakları, İş Güvencesi, Mesleki Onur” için başlattığı ’GöREVDEYİZ’ talepleri konunda herhangi bir görüşme yapmış mıdır? Talepleri dinlemiş midir?

4. Şiddet mağdurlarına adli yardım kapsamında barolardan vekil görevlendirilerek tüm işlemlerin avukat eşliğinde yapılmasının sağlanması için bakanlığın bir çalışması var mıdır?

5. Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün yıllık raporlarına “sağlık çalışanlarına yönelik suçlar” başlığı eklenecek midir?

6. Sağlık Bakanlığı, beyaz kod raporlarını yıllık olarak başvuru gerekmeksizin açıklayacak mıdır?

7. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel kanununda “faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir” hükmü ile şiddet eylemine maruz kalan sağlık çalışanının kendisine saldıranlara hizmet vermek zorunda bırakılmasının önüne geçmek için bakanlık bir çalışma yapacak mıdır?