Gündem

Hazine, AA Genel Müdürü'nden vasiyetname veya hisse devri istedi!

Hazine’den, ajans yönetimine gönderilen yazıda hisselerin genel müdürün üzerinde olmasının 'miras hukuku' açısından birçok riski olduğu belirtildi

27 Haziran 2013 16:30

Hazine Müsteşarlığı, Anadolu Ajansı'nın yüzde 25’lik hissesinin Genel Müdürlük makamına satılmasına karşı 9 Nisan 2013 tarihinde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’ne gönderilen gizli yazı gönderdi. Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Selim Yeşilbaş imzalı yazıda, "Aslında Hazine'ye ait olması gereken hisselere ilişkin genel müdür tarafından vasiyetname veya Hazine’ye devir taahhüdü verilmesi dâhil gerekli önlemlerin ivedilikle alınması ve sonucundan müsteşarlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. 

Cumhuriyet gazetesinde Işık Kansu, Taraf'ta imzasız yayımlanan haberlere göre, Hazine’den, Ajans yönetimine acil koduyla gönderilen “gizli” ibareli yazıda, hisselerin genel müdürün üzerinde olmasının “miras hukuku” açısından birçok riski olduğu belirtilerek, hisselerin devredilmesi veya devredileceğine yönelik bir taahhütname verilmesi istendi.

Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Selim Yeşilbaş tarafından 9 Nisan 2013 tarihinde AA Genel Müdürlüğü’ne gönderilen gizli yazıda, Hazine hisselerin Kemal Öztürk’ün üzerine geçirilmesine karşı çıkılarak, hisselerin devredilmesi yönünde adım atılması istendi. İki sayfalık yazıda, hisselerin devrinin miras hukuku açısından büyük riskler taşıdığı kaydedildi. Hazine’nin yazısında şu ifadelere yer verildi:

 

Hisseler mirasçıya

 

“Genel müdüre ait hisseler bakımından özellikle miras hukuku açısından risklerin mevcut olduğu düşünülmektedir. Bu ve benzeri risklerin bertaraf edilmesini teminen genel müdürün sahip olduğu ve aslında Hazineye ait olması gereken hisselere ilişkin genel müdür tarafından vasiyetname veya Hazine’ye devir taahhüdü verilmesi dâhil gerekli önlemlerin ivedilikle alınması ve sonucundan müsteşarlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

 

Gerekçe: Türkiye savaşa girer

 

Hazine'nin iki sayfalık yazısında, AA Genel Müdürü Öztürk’ün hisseleri üzerine almasıyla ilgili ortaya attığı gerekçeler de tek tek sıralandı. Gerekçelerin arasında, “AA muhabiri kaçırılır ve öldürülürse, Türkiye savaşa girmek zorunda kalır” şeklinde bir maddenin bulunması da dikkat çekti. Genel Müdür Kemal Öztürk’ün, hisseleri almak için yaptığı operasyon için öne sürdüğü gerekçeler Hazine yazısında şöyle sıralandı:

- Kamunun hissesi yüzde 50’nin üzerinde olursa, ajansın itibarı zedelenir.

- Kamu çoğunluk hissesini alırsa, uluslararası arenada ajansın haberleri sorgulanır hale gelir.

- Bir ülkede ajans muhabirinin kaçırılması, öldürülmesi durumlarında ülkelerarası savaş çıkabilir.

- Ajans hisseleri hukuk dışı yollarla bazı kişilerin eline geçebilir. Bu konuda da duyumlar bulunuyor.

 

TEKZİP METNİ

 

“HAZİNEDEN AA VETOSU“ BAŞLIKLI YAYIMLANAN YAZIDA MÜVEKKİL HAKKINDA GERÇEĞE AYKIRI VE KAMUOYUNU YANILTICI BEYANLAR VE KURUM AÇISINDAN İTİBARI ZEDELEYİCİ VE KABUL EDİLEMEZ İFADELER YERALMAKTA OLUP, BU İFADELERLE İLGİLİ KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ İHTİYACI DOĞMUŞTUR.

1. “Hazineden AA Vetosu” başlıklı haberde, Hazine Müsteşarlığından geldiği ifade edilen yazı, eski tarihlidir. Dolayısıyla bu haberi de Ajansımıza yönelik son günlerde sürdürülen karalama kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Hazineden Ajansımıza ya da yöneticilerine “veto” anlamına gelen hiçbir yazı gelmemiştir. İki kurum arasındaki normal yazışmalar çarpıtılmıştır.

2. Söz konusu süreç ve yapılan tüm işlemler Hazine Müsteşarlığının bilgisi ve onayı ile yürütülmüştür. 22.04.2012 tarihli Genel Kurul’da sermaye artırımına ve diğer işlemlere ilişkin kararlar Hazine Müsteşarlığının iradesi doğrultusunda alınmıştır. Bunun yanı sıra Genel Müdürlük Makamının uhdesindeki hisselere yönelik daha önce hazırlanan devir taahhüdü genişletilerek yeniden verilmiştir. Ayrıca hisselerin devrine ilişkin mesele şirket ana sözleşmesine işlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na atıfta bulunulan yazıda ihtar muhteviyatını içeren hiçbir ifade mevcut değildir. Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığı ile istişare edilerek ve onayı alınarak yürütülen süreci ve işlemleri, yok sayarak yapılan yayınları iyi niyetli habercilik gayreti olarak görmek mümkün değildir.

3. Haberin gerçeğe uygun olmaması, haberin verilmesinde nesnel ölçütlere uyulmamış olması ve haber içeriğinde yanıltıcı kanaat veya yorum bulunması mezkur haberin hukuka aykırı olduğunu göstermektedir. Mezkur yazıdaki ifadelerin yorumlarla genişletilerek sübjektif bir muhteviyatta servis edilmesi etik değildir.

4. Anadolu Ajansı T.A.Ş, hisseleri 1920 yılından beri karmaşık ve dağınık halde bulunmaktadır. Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25’nin kimde olduğu belli değildir. Hissedarların bulunması için son 40 yıldır yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Hissedarların önemli bir kısmının bilinmemesi bazen Ajansı’n olağan genel kurulunu toplayamama riskini doğmuştur.

5. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle şirkette sermaye miktarının 50 bin Türk Lirasına çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlası doğrudan devlette ait olmamasına özen gösterildiğinden sermaye artırımında hisseler Hazine Müsteşarlığı tarafından alınmamıştır. Arttırılan hisseler Anadolu Ajansı A.Ş tüzel kişiliği üzerine alınmak istenmiş ancak kanunen bu mümkün olmamıştır. Bunun üzerine arttırılan hisseler Genel Müdürlük makamı üzerine alınmış ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar payı hakları, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir. Ayrıca hisselerin her Genel Müdür değişiminde yeni Genel Müdürlük makamına devredilmesi taahhüt altına alınmıştır.

6. Anadolu Ajansı’nın 93 yıldır devam eden hisse sorununun kökten çözümü için kanuni düzenleme gerekmektedir ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

7. Haberlerde bahsedilen iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Konu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizliğin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Yapılan tüm işlemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir şekilde ve ilgili taraflarla istişareler edilerek gerçekleştirilmiştir.

Her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27.06.2013

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

 

İlgili Haberler