Politika

HATİP DİCLE VE 3 VEKİLE TAHLİYE YOK DİYARBAKIR (A.A)

26 Haziran 2011 01:11

-HATİP DİCLE VE 3 VEKİLE TAHLİYE YOK DİYARBAKIR (A.A) - 25.06.2011 - Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davasında tutuklu yargılanırken bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız ile milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin tahliye taleplerini reddetti. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Hatip Dicle, Selma Irmak, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız'ın tahliye talebine ilişkin dilekçesini inceledi ve istemi reddetti. Ret kararında şöyle denildi: ''Sanık Mehmet Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülmesine karar verilmiş olması, sanıklar Kemal Aktaş ve Selma Irmak'ın milletvekili seçilmişler ise de sanıklar hakkındaki yargılamanın Anayasanın 83. maddesinde düzenlenen 'yasama dokunulmazlığı' kapsamında bulunmaması, yasal dayanağı bulunmayan ve bu sebeple reddine karar verilen taleplerde yapılan ısrarlar ve son 3 duruşmaya sanıklar müdafilerinin katılmamış olmaları sebebiyle yapılan 23 duruşmaya rağmen sanıklar hakkındaki delillerin henüz okunamamış ve ayrıca delillerin ikame edilememiş olması sanıkların üzerine atılı suçlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları ile söz konusu suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100/3-a  maddesinde sayılan suçlardan olması itibariyle sanıkların kaçacağı, delileri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık veya başkaları üzerinde baskı yapma olasılıklarının bulunması sebebiyle sanıklar Kemal Aktaş, Mehmet Hatip Dicle ve Selma Irmak'ın CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince tahliye taleplerinin reddi ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.'' Mahkeme, Şırnak KCK davasında tutuklu olarak yargılanan Faysal Sarıyıldız ile ilgili kararında ise Anayasa'nın 83. maddesi ile CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması nedeniyle tahliye talebinin reddine karar verildiği belirtildi.