Sağlık

Hastaneye sevksiz giden katkı payı ödeyecek

1 Ekim'le birlikte olarak özel hastanelere gidenlerden 8 YTL katkı payı alınmaya başlanacak.

22 Eylül 2008 03:00

1 Ekim'le birlikte, özel hastaneye gitmenin maliyeti artacak. Halen hastalardan sadece muayene veya fark ücreti alınırken, 1 Ekim'le birlikte sevksiz olarak gidişlerde üniversite hastanelerinde 4-5 YTL, özel hastanelerde ise 8 YTL katkı payı alınmaya başlanacak. Söz konusu oran, devlet hastanelerinde ise 2 YTL olarak uygulanacak.

Düzenlemenin bir değişiklik olmaması durumunda 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan Sağlık Uygulama Tebliği'yle (SUT) yapılması hedeflenirken; katkı payı alınmasının yasal altyapısı ise sosyal güvenlik reformunda yapılmıştı. Sağlık Uygulama Tebliği'nde, hastaneye gidişlerin yanı sıra yeşil kartlıları ve memurları yakından ilgilendiren kararlar da yer alacak.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yeşil kartlılara özel hastane yolunun bir süre daha kapalı olması, memurların da GSS kapsamına 3 yıla kadar çıkacak bir geçiş sürecinde geçmesi düşüncesi öne çıktı.

Sevk zincirine katılım payı teşviki

Sosyal güvenlik reformunun önemli birçok düzenlemesi, 1 Ekim'de uygulamaya girecek olan Sağlık Uygulama Tebliği'yle birlikte yaşama geçirilecek. Halen tebliğle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki çalışmalar sürdürülüyor. Tebliğin en temel düzenlemesi ise; katılım payları üzerine olacak.
Edinilen bilgilere göre, aile hekimliği veya sağlık ocağı gibi birinci basamak kabul edilen yerlerdeki muayenelerde; herhangi bir katılım ücreti ödenmeyecek. Ancak sevksiz ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına gidiş muayene ücretinin dışında bir de katılım payıyla ücretlendirilecek. Buna göre, devlet hastanesine sevksiz gidiş 2 YTL, üniversite hastanesine sevksiz gidiş 4-5 YTL, özel hastaneye sevksiz gidiş de 8 YTL fark ücretine tabi olacak. Söz konusu oranların değiştirilmeden uygulanması durumunda, sevk zinciri uygulaması "katılım payı"yla dolaylı olarak yürürlüğe girmiş olacak.

Yasal altyapısı sosyal güvenlik reformunda

Katılım ücreti uygulamasının yasal altyapısı sosyal güvenlik reformuyla getirilmişti. Reformun katılım payıyla ilgili maddesinde ayakta tedavide, hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı alınacağı belirtilmişti. Kanunun ilgili maddesinde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında uygulanacak katılım payı ücretini sevkli olarak başvuru olup olmadığını dikkate alarak yarıya indirmeye veya 5 katına kadar artırmaya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkili olduğu belirtiliyordu. Özel hastanelere 8 YTL katılım ücreti getirmeye hazırlanan kurum, söz konusu düzenlemeyi bu yetkiye dayanarak gerçekleştirecek.

Yeşil kartlılara özel hastane bir süre daha yok

Sosyal güvenlik reformu, yeşil kartlılara da özel hastane ve sevksiz üniversite hastanesi yolu açılmasını öngörüyor. Yasal düzenlemelere göre, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yeşil kartlıların da özel hastanelerden faydalanma sürecinin başlaması gerekiyor. Ancak SGK söz konusu düzenlemenin bir geçiş sürecinin ardından yapılmasını benimsedi. Bu kapsamda söz konusu geçiş sürecinin 3 yılı bulabileceği belirtiliyor. Sağlık Uygulama Tebliği'yle memurların Genel Sağlık Sigortası'na geçişi de erteleniyor. Söz konusu geçiş sürecinin 3 yıla kadar çıkma olanağı bulunuyor. Memurlar bu süre içinde, halen onlar için geçerli olan sağlık sistemi içinde kalacak.
1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan SUT'la, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmeti aldığı kurumlara yaptığı ödemelerde kullandığı sistem de yeniden belirlenecek. Danıştay'ın geçtiğimiz aylarda aldığı kararla, söz konusu ödemelerde paket ücret uygulamasının yürütmesi durdurulmuş, yerine vaka başına ücretlendirme sistemi geçmişti. Ancak, yetkililer halen paket ücretin yerine geçebilecek bir mekanizma bulunmadığını, bu nedenle 1 Ekim'le birlikte paket ücrete geri dönülmesinin sürpriz olmayacağını vurguluyor.