Gündem

Hakim ve savcıların derece yükselmesi kriterlerinde değişiklik: Hedef süre uygulaması eklendi

07 Eylül 2021 15:16

Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hâkim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi. Böylece hâkim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak.

İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hâkim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildi.