Gündem

Hacettepe Üniversitesi'nde ihale yapılmadan 3 milyon liralık alım yapılmış

Sayıştay raporunda bu alımların ihale yoluyla olması gerektiği vurgulandı

30 Eylül 2019 09:56

 
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre üniversitede, ihale kapsamında değerlendirilmesi gereken işler kısımlara bölünerek doğrudan teminle veya pazarlıkla gerçekleştirildi. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda tamamına yakını bakım onarım ve buna ilişkin malzeme alımı işi olan toplam değeri 19 milyon lira dolaylarında üç yüz elliye yakın malzeme doğrudan temin edildi. Bunlar da belli firmalardan yaptırıldı. Sadece bir firmadan farklı satın almalarla toplamda KDV hariç yaklaşık 600 bin liralık bakım onarım malzemesi temin edildi. Tek bir firmaya toplamı firmaya toplamı 846 bin lira 14 adet tadilat işi; diğer bir firmaya toplam 803 bin liraya 13 adet tesisat yenileme işi; diğer bir firmaya toplamı 726 bin liraya 11 adet çeşitli bakım onarım tadilat işi verildi. Başka bir firmadan 219 bin liralık motorin alımı yapıldı. Bu alımların toplamı 3 milyon 194 bin lirayı buldu.

Sayıştay raporuna da yansıyan bu durumla ilgili HÜ’den gelen cevapta acil ve öngörülemeyen pek çok bakım onarım tadilat ihtiyacının doğduğu ifade edildi. Ancak raporda acil çözülmesi gereken işler dışında pek çok farklı türde bakım onarım ve tadilat işleri bulunduğu belirtildi.

İki genel sekreter

Harran Üniversitesi’nde ise kurum bünyesinde biri fiili, biri resmi olmak üzere iki genel sekreter bulunduğu öğrenildi. Resmi genel sekreter başka bir görevle vazifelendirildi, Personel Daire Başkanlığı kadrosundan biri genel sekreter yapıldı. Sayıştay bu durumla ilgili de şu uyarıyı yaptı:

“Bir tane kadro olmasına rağmen uygulamada biri fiili diğeri ise resmi olmak üzere iki genel sekreterin görev yapması mümkün görünmemektedir. Üniversitelerde sadece bir tane genel sekreterin bulunması hem mevzuatın getirdiği bir zorunluluk hem de kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereğidir.”

Kırıkkale Üniversitesi’nde de kantin, büfe ve tesis alanlarını kiralayanların izinsiz, sözleşme hükümlerine aykırı ve amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. İşletmeciler, idarenin izni ve onayı olmaksızın yiyecek ve içecek dışında mal ve hizmet satışı yaptı. Hastaneler dahil kantin alanlarında idareden izin alınmadan langırt, masa hokeyi, boks makinesi gibi eğlence aletleri kondu. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri henüz kullanıma açılmadan kiralama yoluyla devredildi. Sayıştay raporunda bu bulgulara ilişkin de uyarılar yapıldı.