Gündem

Güvenlik soruşturması ile işten atılan özel güvenlikçi için yürütmeyi durdurma kararı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bir hastanede özel güvenlikçi olarak çalışırken güvenlik soruşturması nedeniyle işten atılan ve özel güvenlik kartı KHK kapsamında iptal edilen Ş

17 Mayıs 2018 18:46

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bir hastanede özel güvenlikçi olarak çalışırken güvenlik soruşturması nedeniyle işten atılan ve özel güvenlik kartı KHK kapsamında iptal edilen Ş.D., ile ilgili Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği\'nin işlemi için yürütmeye durdurma kararı verdi. Emniyet, talep üzerine mahkemeye gönderdiği yazıda, söz konusu kişi ile ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü yazısının kullanım amacının sona ermesi nedeniyle imha edildiğini belirtmişti.
Diyarbakır\'da bir hastanede özel güvenlikçi olarak çalışan Ş.D., 20 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır Valiliği\'nin İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından KHK kapsamında güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarıldı ve özel güvenlik kartı iptal edildi. Ş.D., avukatı Erhan Ürküt aracılığı ile Diyarbakır 2\'nci İdare Mehkemesi\'ne başvururak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Avukat Ürküt dilekçesinde, müvekilinin Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü\'nde taşerona bağlı özel güvenlik personeli olarak çalıştığını, 14 Haziran 2017 tarihinde özel güvenlik kimlik kartını değiştirdiğinde yapılan güvenlik ve arşiv araştırmasında olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirtirek, \"Kendisine ait hiçbir suç dosyası bulunmadan özel güvenlik kimlik kartının iptal edildiği, yasa dışı hiçbir eyleme katılmadığını, hayatı boyunca hiçbir suç işlemediğini ve suç işlenmesine de imkan sağlamadığını, ayrıca hiçbir örgütle bağlantısının da olmadığını, uzun yıllardan beri işine devam etmekte olduğunu iddia ederek davalı idarenin işleminin dayanağı ve gerekçesi olmadığından\" bahis ile yürütmenin durdurulmasını talep etti. 
Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi bugün açıkladığı kararında, Mahkeme tarafından İl Emniyet Müdürlüğünden dava konusu işleme esas olan davacının PKK/KCK terör örgütü adına düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığına ilişkin yazı ve ekleri ile istihbarat raporlarının okunaklı ve onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenildiği hatırlatılarak, \"Davalı idarece sunulan ve Mahkememiz kayıtlarına giren 27.04.2018 havale tarihli yazı
içeriğinden adı geçen şahısla ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü yazısının kullanım amacının sona ermesi nedeniyle imha edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır\"denildi.
\'İSTİHBARAT YAZISI İMHA EDİLDİĞİNDEN HUKUKİ DENETİM YAPILAMAMIŞTIR\'
Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, dava konusu işleme dayanak istihbarat yazısının imha edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin hukuki denetiminin yapılamadığı belirtilen kararda şöyle denildi:
\"Öte yandan, yaklaşık 7 yıldır özel güvenlik sektöründe çalışmaya devam eden davacı hakkında bu istihbari nitelikteki bilgiyi destekleyen somut bir veri bulunmadığı, bu yönde herhangi bir adli-idari işleme tabi tutulmadığı, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sonucunu doğuracak -istihbarat yazısı imha edildiği için hukuki denetimi yapılamamıştır- istihbari bilgi dışında hukuken geçerli somut bir bilgi ya da belge bulunmadığı ve bu istihbari bilginin başlı başına güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak nitelik ve yeterlilikte olmadığı gibi ayrıca dava konusu işlem tarihine kadar geçen sürede davacıyla ilgili güvenlik görevlisi olmasına engel teşkil edecek başkaca somut bir husus da saptanmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. İşlemin, çalışma hürriyetine ilişkin yönünün de olması sebebiyle uygulanması halinde davacının istihdam alanını da daralttığından telafisi güç zararların doğacağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanma halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Malıkemesi\'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 09/05/201 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir